Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Трудове право України.               
..


- 32.5Кб -

Види матеріалної відповідалності працівників - 54.5Кб -

Визначення і система принципів трудового права - 39Кб -

Відмежування трудового права від суминих галузей права - 30Кб -

Відпустки їх види та порядок надання - 99.5Кб -

ГРОМАДСКИЙ КОНТРОЛ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВЯ НА ВИРОБНИЦТВІ - 37Кб -

Гарантійні виплати і доплати - 30Кб -

Гарантії прав працівників на охорону здоровя на виробництві - 28Кб -

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА - 132Кб -

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ - 88.5Кб -

ДОПЛАТИ І НАДБАВКИ - 30Кб -

Дєрела трудового права - 174.Кб -

Загална дисциплінарна відповідалніст - 36Кб -

Загална характеристика дєрел трудового права - 72Кб -

Загалнообовязкове державне соціалне страхування від несеасних випадків та професійних захворюван - 33Кб -

Заохочення у трудовому праві - 35.5Кб -

Значення ріщен Верховного Суду України та керівних розяснен Пленуму Верховного Суду України - 32.5Кб -

Колективна бригадна матеріална відповідалніст працівників - 27.5Кб -

Колективні трудові спори - 104.Кб -

Контракт особливий вид трудового договору - 63.5Кб -

Матеріална відповідалніст власника за щкоду заподіяну працівникові - 50Кб -

Надурочна робота та чергування - 34.5Кб -

Нормування праці. - 38.5Кб -

Облік робочого часу - 28Кб -

Основні трудові обовязки сторін трудового договору - 30Кб -

Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин - 36Кб -

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН - 39Кб -

Поняття безробітного. Правовий статус безробітного - 55Кб -

Поняття дєрел трудового права їх класифікація та види - 25Кб -

Поняття працевлащтування. Правові питання організації працевлащтування - 68.5Кб -

Поняття та зміст колективного договору - 143Кб -

Поняття та класифікація субєктів трудового права - 28Кб -

Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період - 63Кб -

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення - 27.5Кб -

Поняття форми зайнятості та державна політика в цій сфері - 62.5Кб -

Поняття і значення основних принципів трудового права - 27Кб -

Порядок укладення трудового договору - 75.5Кб -

Права профспілок в Україні - 119Кб -

Право працівника на оплату праці та його захист - 54Кб -

Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати - 45.5Кб -

Правові питання організації виробничого навчання - 98.5Кб -

Предмет трудового права - 107.Кб -

Підстава та умови матеріалної відповідалності - 31Кб -

Пілги для працівників які навчаются у висеих закладах освіти та аспыантурі - 56Кб -

Пілги для працівників які навчаются у професійно-технічних закладах освіти - 29.5Кб -

Пілги для працівників які навчаются у середніх закладах освіти - 32.5Кб -

Реїжм робочого часу - 38.5Кб -

Розслідування та облік несеасних випадків професійних захворюван та аварій повязаних з виробництвом - 39.5Кб -

Системи оплати праці - 25Кб -

Спеціалні правила охорони здоровя та працездатності на важких небезпечних та щкідливих роботах - 33.5Кб -

ТРУДОВІ СПОРИ - 160Кб -

Тарифна система - 45.5Кб -

Трудова правосубєктніст підприємства установи організації - 28Кб -

Трудовий стаж по законодавству України - 174.Кб -

Функції трудового права - 28.5Кб -

Юридична відповідалніст за порущення трудової дисципліни - 31Кб -