Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Мікроекономіка.               
..


- 53.5Кб -

101-0008.DOC - 68Кб -

DVP22801.DOC - 215.Кб -

DVP22802.DOC - 144.Кб -

DVP22804.DOC - 148Кб -

DVP28K01.DOC - 102Кб -

DVP28K03.RTF - 472.Кб -

DVP28K04.RTF - 1478Кб -

DVP28_01.DOC - 253.Кб -

DVP35K01.DOC - 1309Кб -

HAI-0355.DOC - 56.5Кб -

HEADER.DOC - 32.5Кб -

PLAN.DOC - 16.5Кб -

VDV-1545.DOC - 58.5Кб -

VDV-1556.DOC - 78.5Кб -

VDV-1557.DOC - 116Кб -

dvp28k0e1.doc - 92.5Кб -

dvp28ke01.doc - 169Кб -

dvp_ec_011.doc - 43Кб -

dvp_ec_014.doc - 94Кб -

АНТИМОНОПОЛНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - 34Кб -

Аналіз беззбитковості проекту - 151Кб -

Аналіз чистого прибутку - 144.Кб -

ВИРОБНИЦТВО - 34.5Кб -

Вибы в умовах невизначеності та ризику. - 65.5Кб -

Виробництво як процес примноєння корисності благ і формування їхної вартості нові підходи - 39Кб -

Витрати виробництва - 122.Кб -

ДІЯЛНІСТ КОНКУРУЮЧОї ФЫМИ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ - 53.5Кб -

ЕФЕКТИВНІСТ СПРАВЕДЛИВІСТ ТА ДЕРЖАВНА ВЛАДА - 49.5Кб -

Еластичніст попиту та пропозиції. - 155Кб -

Затрати виробництва ціна і прибуток - 86.5Кб -

Концепції виникнення та сутності грощей - 153Кб -

МІКРОЕКОНОМІКА - 171.Кб -

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖиВАЧА ТА ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА БЛАГО - 38.5Кб -

МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ - 48.5Кб -

Марїжналний дохід і порядок його визначення - 98.5Кб -

НЕСПРОМОЖНІСТ РИНКУ. ЗОВНІЩНІ ЕФЕКТИ - 44Кб -

ОСОБЛИВОСТІ РИНКІВ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА - 103.Кб -

ПОНЯТТЯ КОРИСНОСТІ ТА ГРАНИЧНОї КОРИСНОСТІ - 33.5Кб -

ПОНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ. РИНКОВА РІВНОВАГА - 104.Кб -

ПОНЯТТЯ РИНКУ. КОНКУРЕНЦІЯ І РИНОК - 197.Кб -

ПОНЯТТЯ ТА СУТ ВИРОБНИЧОї ФУНКЦІЇ - 93.5Кб -

ПОПИТ - 101Кб -

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ - 80.5Кб -

Предмет і метод мікроекономічного аналізу фыма в умовах досконалої конкуренції - 326.Кб -

Прогнозування фінансової діялності підприємства та планування її резултативності - 165.Кб -

РИНКИ ЗЕМЛІ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ - 33Кб -

РИНКОВИЙ ПОПИТ НА РЕСУРС - 44.5Кб -

РИНОК КАПІТАЛУ. ПОТОЧНА ЦІННІСТ МАЙБУТНІХ ГРОЩОВИХ ПОТОКІВ - 107Кб -

РИНОК ЧИСТОї МОНОПОЛІЇ - 80.5Кб -

Ринок та його функції - 67Кб -

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ - 133.Кб -

СТРАТЕГІЯ ФЫМИ В УМОВАХ ОЛІГОПОЛІЇ - 88.5Кб -

СУТ ПЕРЕХРЕСНОї ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ - 112Кб -

Теорія виробництва. - 96Кб -

Теорія витрат. - 176.Кб -

Теорія олігополії антимонополне законодавство України - 265Кб -

Теорія попиту на грощі і підтвердєння їх українскою дійсністю - 151.Кб -

Теорія споїжвчого вибору - 132.Кб -

Фактори сео впливают на утворення цін - 93.5Кб -

Фыма в умовах досконалої конкуренції - 113.Кб -

Фыма в умовах монополістичної конкуренції - 106Кб -

Фыма в умовах монополії. - 125.Кб -

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТ ПОПИТУ - 61Кб -

Цінова еластичніст пропозиції - 246.Кб -

Ціноутворення - 88Кб -

Ціноутворення в сфері зовніщноекономічної діялності - 48.5Кб -

Ціноутворення і конкуренція - 74Кб -

Щпаргалка - 131.Кб -