1.Сутністно-змістова еволюція терміну потенціал (Загальнонаукова сутність терміну “потенціал”, еволюція його використання в економічних дослідженнях).
2.Класифікація видових проявів потенціалу.
3.Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель.
4. Поняття структури потенціалу підприємства та концепції її побудови (різновиди структуризації елементів, що формують потенціал підприємства).
4.* Поняття структури потенціалу підприємства та концепції її побудови.
5. Змістова характеристика суб’єктивних складових в структурі потенціалу підприємства.
6. Змістова характеристика об’єктивних складових в структурі потенціалу підприємства.
Особливе місце і значення трудового, інформаційного та інфраструктурного потенціалів в структурі потенціалу підприємства.
8. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Особливості економічних систем.
9. Формування потенціалу підприємства: сутністна характеристика, постулати та загальнотеоретична модель здійснення.
10. Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури.
11. Конкурентноспроможність потенціалу підприємства та її рівні.
12. Оцінка потенціалу підприємства: поняття, головні цілі та сфери застосування.
13. Поняття вартості та її модифікації.
14. Різновиди вартості в обміні та її змістова характеристика.
15. Різновиди вартості в користуванні та її змістова характеристика.
16. Принципи оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства та її взаємозв’язок.
17. Нерухомість та чинники, що впливають на її вартість.
18. Ринок нерухомості та класифікація його об’єктів.
19. Потенціал землі та земельна рента.
20. Класифікація й ідентифікація машин та обладнання, що підлягають оцінці.
21. Знос та його вплив на вартість машин та обладнання.
22. Оцінка нематеріальних активів підприємства: роль, значення та сфери застосування.
25. Модель оцінки трудового потенціалу підприємства.
27. Сутність та різновиди мультиплікатора.
28. Шість функцій грошової одиниці, їх економічний зміст і сфери застосування.
32. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.
33. Алгоритм графічного методу оцінки потенціалу підприємства “Квадрат потенціалу”.
34. Індикаторний метод оцінки конкурентноспроможності потенціалу підприємства і його оцінки.
35. Матричний метод оцінки конкурентноспроможності потенціалу підприємства і його різновиди.
36. Методологія оцінки потенціалу підприємства.
37. Методи порівняльного підходу до оцінки землі: різновиди та механізм застосування.
38. Методи доходного підходу до оцінки землі: різновиди та механізм застосування.
39. Методи витратного підходу до оцінки землі: різновиди та механізм застосування.
40. Особливості використання витратного підходу при оцінці будівель і споруд.
41. Особливості використання доходного підходу при оцінці будівель і споруд.
42. Особливості використання порівняльного підходу при оцінці будівель і споруд.
43. Оцінка машин та обладнання: методи доходного підходу.
44. Оцінка машин та обладнання: методи витратного підходу.
45. Оцінка машин та обладнання: методи порівняльного підходу.
46. Різновиди методів дохідного підходу при оцінці нематеріальних активів.
47. Різновиди методів витратного підходу при оцінці нематеріальних активів.
48. Різновиди методів порівняльного підходу при оцінці нематеріальних активів.
50. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.
51. Методи результативного (доходного) підходу до оцінки вартості бізнесу.
52. Методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.
53. Методи визначення вартості гудвілу.