Створення бази даних за допомогою майстра
Для створення нової бази даних за допомогою майстра виконаєте наступні дії:
Виконаєте команду Файл [Створити]
У вікні діалогу, що відкрилося, “Створення” виберіть ярлик “Бази даних”. На екрані з'явиться список баз даних, пропонованих майстром. Даний список дуже великий і може досягати декількох десятків різних варіантів, які можуть відразу використовуватися або послужать основою для побудови інших баз даних. Наприклад, “Замовлення на роботи”, “Рахунки”, “Контакти”, “Заходи” . і т.п.
Виберіть із списку відповідний Вам зразок бази даних і запустіть на виконання майстер створення бази даних, натиснувши кнопку ОК.
У вікні діалогу, що відкрилося, “Файл нової бази даних” із списку, що розкривається, Тека виберіть теку, в якій хочете зберегти створювану базу даних, а в полі Ім'я файлу введіть її ім'я. Потім натисніть кнопку Створити.
У наступному вікні діалогу майстер повідомляє, яку інформацію міститиме створювана ним база даних. У нижній частині цього вікна діалогу знаходяться наступні кнопки:
•Відміна — припиняє роботу майстра;
•Назад — дозволяє повернутися до попереднього кроку в роботі майстра;
•Далі — дозволяє перейти до наступного кроку в роботі майстра;
•Готово — запускає майстер створення бази даних з вибраними параметрами, причому перед натисненням цієї кнопки висвічується інформація, яка зберігатиметься в базі даних.
Для продовження роботи натисніть кнопку Далі.
Вікно діалогу, що відкрилося, містить два списки. Перший з них — список таблиць бази даних, а другою — список полів вибраної таблиці. У цьому списку відмічені поля, які будуть включені в таблицю. Зазвичай відмічені майже всі поля таблиць, за винятком полів, які використовуються достатньо рідко. Встановлюючи або знімаючи прапорці для полів, Ви можете вибрати поля таблиці. Після того, як вибрали поля таблиць, натисніть кнопку Далі.
У наступному вікні діалогу виберіть з пропонованих зразків вид оформлення екрану і натисніть кнопку Далі (при цьому на екрані Вам пропонується можливість попереднього перегляду видів оформлення екранів, які Ви можете перебирати в правому вікні вікна діалогу).
На наступному кроці роботи майстра можна визначити вид створюваних для бази даних звітів . Після вибору відповідного вам вигляду натисніть кнопку Далі (тут також Вам пропонується заздалегідь ознайомитися з можливими варіантами, які також можна перебирати).
Вікно діалогу майстра створення бази даних, що відкрилося потім, дозволяє задати її заголовок і малюнок (наприклад, торговий знак фірми), який з'являтиметься у всіх звітах. Якщо Ви вирішили використовувати малюнок, встановите прапорець Так. В цьому випадку стає доступна кнопка Малюнок, натиснення на яку відкриває вікно діалогу “Вибір малюнка” для вибору наперед створеного Вами файлу з малюнком. Натисніть кнопку Далі для виконання подальших установок.
Натиснувши кнопку Готово в останньому вікні діалогу, Ви запускаєте майстер на побудову бази даних зі встановленими параметрами. Використовуючи кнопку Назад, Ви можете повернутися на будь-який з попередніх кроків і змінити параметри бази даних. Ви можете нажинати кнопку Готово в будь-якому вікні діалогу майстра, відмовившись від подальшої установки додаткових параметрів. В цьому випадку майстер в своїй роботі використовує установки, що приймаються за умовчанням.
Після натиснення кнопки Готово майстер переходить до створення бази даних, що складається з таблиць із заданими Вами полями, простих форм введення і проглядання інформації і простих звітів. Після завершення процесу створення бази даних Ви відразу ж можете скористатися готовою базою даних: вводити в таблиці дані, проглядати їх і роздруковувати.
Якщо варіанти запропонованих баз даних Вас не влаштовують, то Ви можете створити порожню базу даних і додати в неї таблиці, запити, форми і звіти. Як це зробити, ми розглянемо в наступних розділах.