Форми державного правління
Залежать від:1)формального джерела верховної влади
Д
Ж В
Е Л
Р А
Е Д
Л И
О
воля одніеї людини=Монархія
воля усього народу=Республіка
воля певної панівної соціальної
верстви (олігархія)
2)порядка утворення й оновлення органів державної влади
Монархія (від грецьк.monarchia-одновладдя:mono-один,arhea-влада)
Монархія-форма правління до якої верховна влада в державі цілком або частково здійснюється однією особою, що належить до пануючої династії.
Монарх (цар,король,емір,шах тощо) володорює одноосібно, на власний розсуд. Монарх володарює в наслідок самого свого народження, або він наділений владою від виборців.
Абсолютна
Конституційна (парламентарна)
Монархія
Влада монарха є спадковою і довічною.
Абсолютна монархія ( absolutus-без умовний необмежаний) це максимальна централізація управління суспільством, вся верховна влада (законодавча,
виконавча,судова) цілком зосереджується в руках монарха.
Конституційна монархія-це обмежана монархія, існування якої визначина нормами і вимогами конституції, співіснуюча з виборним представницьким органом-парламентом.
Сучасний монархізм:
Абсолютні Катар, Бахрейн, Оман
монархії: Об’єднані Арабські Емірати
Конституційні Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія,
монархії: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Японія та інші
Теократичні Ватикан, Саудівська Аравія
монархії:
Виборні Федерація Малазії, Бутан
монархії:
Республіка
Форма державного правління, яка грунтується на виборності органів вліди, що обираються усім населенням на визначиний термін.
1)органи влади=виборні і змінювані на певний срок.
2)виконавча влада представницький ораган або виборці
Президентська
Парламентська
Республіка
Народ-носій верховної влади (суверенітету)делегує її своїм представникам на строго визначиний строк.
Кабінет міністрів
міністри
Президент
Парламент
Президентська республіка Виборці
1) Значна роль призедента!!!
а) широке коло повноважень і прерогативів;
б) одночасно він-глава держави і глава уряду;
2) Посада прим’єр-міністра, як правило відсутня.
3) Уряд призначаеться призедентом та несе відповідальність перед ним.
Переваги президентської республіки
1) Президент обирається окремо від парламенту, має ”прямий мандат народу”.
2) Президент діє без особливої залежності від парламенту.
3) Виконавча влада має оперативний, дійовий і гнучкий характер.
4) Президент має право відкладного вето на закони парламенту.
5) Чіткій поділ державної влади з визначеним колом повноважень.
Недоліки президентської республіки
1) Диктатура президента.
Приклади президентських республік:
1) Сполучені штати Америки;
2) Франція;
3) Більшість країн Латинської Америки.
Кабінет міністрів
міністри
Парламентська республіка
Прем’єр-міністр
єє
Парламент
Виборці
1) Формування уряду на парламентських засадах, коли він складається з представників однієї або кількох партій, які мають більшість у парламенті.
2) Уряд відповідає перед парламентом і може бути відправленим ним у відставку.
3) Його глава:прем’єр-міністр (канслер) часто перша керівна особа в державі.
4) Може бути президент з обмежаними прерогативами.
Вотум недовіри відставка, або розпуск парламенту й дострокові вибори.
Переваги парламентської республіки
1) Спираючись на парламентську більшість, уряд здатен справляти значний зворотній вплив на законодавчий орган, на управління справами в країні.
Недоліки парламентської республіки
1) Можливість урядової кризи.
Приклади парламентських республік:
1) Німеччина;
2) Італія;
3) Австралія.