“ Польща ”
План
Економіко-географічне положення Польщі.
Природно-ресурсний потенціал країни.
Населення Польщі.
Характеристика промисловості.
Сільське господарство.
Транспортна система країни.
Міжнародні зв’язки Польщі з іншими країнами.


1. Польща - європейська країна, яка знаходиться на північному сході Середньої Європи. Офіційна назва – республіка Польща. Столиця країни – Варшава. Площа – 312,79 тис. км. Протяжність території з заходу на схід 689 км, з півночі на південь-649 км. Це близько половини території України. Польща знаходиться у ІІ годинному поясі. Різниця з Україною-1година. Протяжність кордонів Польщі становить 3582км. На півночі країна має широкий вихід до Балтійського моря-528 км ( 15 ? загальної довжини кордонів).Країна межує з Литвою, Білоруссю, Україною, на півдні з Словаччиною, Чехією, на заході-з Німеччиною, на північному сході-з Ро-сією (Калінінградська область). Польща є членом ООН, Ради Європи, НАТО (з 1999 р.). У Польщі є шанс в майбутньому стати членом ЄС. Першою визнала незалежність України (2 грудня 1991р.).
2. Польща-рівнинно-низовинна країна. Її територія нахилена з півдня на північ. Середня висота над рівнем моря-173 м. 97? території-рівнин, яку ще називають Польською або Середньоєвропейською рівниною.91?- території з висотою не більше 300 м, і тільки 6? від 300 до 500 м. Це такі височини як Поморське поозер’я (північний захід),Мазурське поозер’я (північний схід), Свєнтокшинські гори, Люблінська височина та Розточчя (південний схід). Гірські території займають близько 3? площі країни. Вони розташовані на півдні і південному заході. Це Карпати і Судети. Найвища точка-гора Риси (2499 м), знаходиться в Татрах. В Судетах найвищою точкою є гора Снєжка (1602 м). Морські береги розчленовані слабо. Є дві великі бухти - Гданська і Поморська. Найбільшою річкою є річка Вісла (1047 км),також Одра (742 км),і Варта (808 км).На території Польщі знаходиться близько 9300 озер з площею поверхні більше 1 га. Вони займають близько 1? площі країни. Клімат Польщі є перехідним кліматом помірного поясу. Для нього характерні часті зміни погоди, коливання тривалості змін пір року. У центрі клімат помітний, дуже мало опадів; на півночі-значно впливає море, багато опадів, коротке літо і довга зима; на сході-мала кількість опадів, переважає континентальний вплив; на заході-дога весна, літо, велика кількість опадів. У Європі Польща належить до країн з великим природно-ресурсним потенціалом. Виділяються земельні, лісові ресурси і мінеральні корисні копалини. Серед земельних ресурсів основними є грунтові. У Польщі переважають підзолисті й бурі лісові грунти (82%), степові чорноземи –лише 1%, гірші-32%.Лісистість Польщі становить 28%. За ІІ половину ХХ ст. вона значно зросла (у 1946р. був 21%). Переважають бори, хвойні ліси, або мішані, де більше хвойних дерев(78%).Високоякісних листяних лісів-10%, вільхових-12%.
Польща багата на енергетичну сировину. Проте це стосується лише вугілля. Запаси його в Польщі становлять 65 млрд. тон. Це переважно кам’яне вугілля, запаси бурого менші-14 млрд. тон. Запаси нафти-10 млн. тон, газу-150 млрд. м. У Польщі є також залежі сірки та мідні руди. 3.Населення Польщі на даний момент становить 38,7 млн. чол. Це 29 місце у світі і 8 у Європі. За ІІ половину ХХ ст. кількість населення зросло з 25 млн. чол. до теперішньої кількості. Відновлення структури населення характеризується природним приростом. Найбільшим він був у післявоєнні роки, а у 1955 р.був рекордним-19,5 ?. Унаступні роки приріст помітно знижувався. Найбільші міграції населення спостерігалися у ІІ половині 40-их років. Тоді з Польщі виселяли всіх громадян непольської національності. Це сприяло перетворенню Польщі на суто польську країну. За останні 3 десятиліття еміграція з Польщі підвищилася. Вікова структура населення характеризується високою питомою вагою осіб у працездатному віці-67%. Частка працездатного насе-лення-21%, післяпрацездатного-12%.Середня тривалість життя чоловіків -69 років, жінок-77 років (в Україні 62 і 73 відповідно). Частка чоловіків у Польщі становить 48,7%, жінок-51,3%.Рівень освіченості населення Польщі дуже високий – 99%. Зайнятість у сільському господарстві постійно зменшується, а збільшується частка зайнятих у торгівлі, у сфері послуг. У промисловості і транспорті частка зайнятих не змінюється. Рівень безробіття невисокий-11,5%. Найбільша кількість населення зосереджене на півдні і в центрі країни. Найменша на північному сході. У селах проживає близько 38% населення країни. 97% населення Польщі-поляки. Найчисленнішою етнічною групою є німці.
4. На промисловість припадає близько 35% ВНП. Технологічний рівень її у Польщі невисокий. Дуже стрімко розвивається приватна власність. Найбільшу частку промисловості займають легка і харчова промисловість (29%).Незначна частка припадає на металургію (5%) і деревообробну промисловість (6%). У Польщі є 22 промислових райони. У паливно-енергетичному комплексі переважає виробництво кам’яного вугілля. По цьому Польща займає 8 місце у світі. Видобуток нафти незначний. Виробництво електроенергії базується на вугіллі (58%), у тому числі на бурому (39%). Видобуток металів у Польщі розвинутий слабо. Серед кольорової металургії слід виділити мідну промисловість. У 1997 р. було видобуто 441 тис. тон. міді. Машинобудівний комплекс також знаходиться не на високому рівні. Ця галузь промисловості найбільше розвинена у Сілезькому воєводстві. Хімічна промисловість належить до галузей, які розвиваються. Неорганічнаіндустрія базується на багатих покладах кам’яної солі і сірки. Промисловість органічного синтезу розвивається слабше. В основному це етилен, пропілен, бутанол і метанол. У будівничій промисловості основними є цементна і скляна галузі. Скляна найбільш розвинена в Судетьському окрузі. Найважливішою галуззю легкої промисловості є текстильна (обробка бавовни, шовку, льону). В останні роки розвивається харчова промисловість, важливою галуззю якої є цукрова промисловість.
5.Сільське господарство займає 4 місце після промисловості, торгівлі і будівництва. Воно досягло задовільного рівня у Польщі, тут все більшими темпами розвивається приватна власність. У центральній частині Польщі найбільше садять картоплю, на півдні-пшеницю, жито-в центрі і на сході країни, а овес переважає у східній частині. Цукрові буряки садять поблиизу заводів по їх обробці. Вирощують як овощі так і фрукти. Тваринництво розвинуте на посередньому рівні. У 1997 році частка тваринництва в сільському господарстві взагалі становила41%. Найбільш розвинутим є свинарство.
6.У транспортній системі найбільш розвинутим є автомобільний, друге місце посідає залізничний. Трубопровідний транспорт поділяється на газо- і нафтопровідний, завдяки якому Польща транспортує до себе і зі своєї країни ці паливні ресурси. Найбільші річкові перевезення здійснюються по Одрі і Віслі, так як ці ріки є найбільш повноводними. Морським транспортом переважно здійснюються міжнародні вантажні перевезення. Що ж до повітряного, то він використовується переважно так само як і морський.
7.За останні роки Польща сильно розвинула свої зовнішньо-економічні зв’язки.24,4 млрд. $ щорічно виділяються на експорт товарів. Провідне місце займає кольорова металургія (15%, в основному мідь), електротехніка і електронне обладнання (13%), текстиль (12%), транспортні засоби (11%) та кам’яне вугілля (8%).Традиційним продуктом експорту є і сірка, м’ясо, овочі. Польща є однією з залежних від Росії країн в плані поставок нафти, газу, кольорових металів.