Географічне положення,
природно-ресурсний потенціал, населення країн Африки