МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ

Проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій.
Залізобетонні ригелі покриття.
Методичні вказівки до курсового проекту №2
для студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво”
стаціонарної та заочної форм навчання
ЗАТВЕРДЖЕННО
на засіданні кафедри
будівельних конструкцій та мостів
Протокол № 1 від __.__.2008 р.
Львів 2008
Проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій. Залізобетонні ригелі покриття: Методичні вказівки до курсового проекту № 2 для студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво” стаціонарної та заочної форм навачання /Укладачі: М.І.Стасюк, З.Я.Бліхарський, Р.Є.Хміль, Д.Д.Шакуров. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. - 3620 с.
Укладачі:

М.І.Стасюк, канд.техн.наук, доц.,
З.Я.Бліхарський, канд.техн.наук, доц.,
Р.Є.Хміль, канд.техн.наук, доц.,Відповідальний за випуск:

Т.М.Шналь, канд.техн.наук, доц.,Рецензенти:

Б.М.Гнідець, д-р.техн.наук, проф.,
П.Ф.Холод, канд.техн.наук, доц.,


ЗМІСТВСТУП