Теоретичні відомості
Джерелами шуму при роботі з комп’ютерною технікою є жорсткий диск, вентилятор блока живлення мережі, вентилятор розташований на процесорі, швидкісні CD-ROM, механічні сканери, пересувні механічні частини принтера. При роботі матричних голкових принтерів шум виникає при переміщенні головки принтеру і в процесі удару голок головки по паперу. При роботі вентиляційної системи ПК, яка забезпечує оптимальний температурний режим електронних блоків ПК і вмонтована в задню панель, створюється аеродинамічний шум. Окрім того діють і інші зовнішні джерела шуму, не пов’язані з роботою ПК.
Шум, що створюється працюючими ПК, є широкосмужним, постійним з аперіодичним посиленням при роботі принтерів.
Зниження рівня шуму в приміщеннях з комп’ютерною технікою можна здійснити таким чином:
використання блоків живлення ПК з вентиляторами на гумових підвісках;
використанням ПК, в яких термодавачі вмонтовані в блоці живлення та в критичних точках материнської плати (процесор, мікросхеми чіпсету), які дозволяють програмним шляхом регулювати як моменти ввімкнення вентиляторів, так і їх швидкість обертання;
переведення жорсткого диска в режим сплячки (Standby), якщо комп’ютер не працює на протязі визначеного часу. Цей час встановлюється в опціях керування напругою в операційних системах Windows 9х та Windows 2000. Якщо в режимі Standby немає необхідності, його можна вимкнути в BIOS материнської плати;
використанням ПК, в яких вентилятор на процесорі встановлено виробником (ВОХ-процесор),
застосуванням материнських плат формату АТХ та АТХ-корпусів, що дозволяє регулювати автономну швидкість та моменти часу відмикання вентилятора блока живлення від електромережі;
використанням 24-32-х швидкісних CD-ROM для застосувань, які створюють менше щуму, аніж швидкісні 48-50-х CD-ROM, або ж застосувати привід з одночасним зчитуванням декількох доріжок CD;
заміною матричних голчатих принтерів - струменевими і лазерними принтерами, які забезпечують при роботі значно менший рівень звукового тиску;
застосування принтерів колективного користування, розташованих на значній відстані від більшості робочих місць користувачів ПК;
зміною напряму випромінювання шуму в протилежну сторону від робочого місця;
зменшення шуму на шляху його розповсюдження установкою звукоізолюючого відгородження у вигляді стін, перетинок, кабін;
акустичною обробкою приміщень - зменшення енергії відбитих звукових хвиль шляхом збільшення площі звукопоглинання (розміщення на внутрішніх поверхнях приміщення облицювань, що поглинають звук, розміщенням в приміщеннях штучних поглиначів звуку). Облицювання внутрішніх поверхонь приміщення звукопоглинаючими матеріалами забезпечує значне зниження шуму. Крім облицювання приміщень використовують об'ємні звукопоглинаючі тіла різноманітної форми, які вільно розвішують в об'ємі приміщення. Звукопоглинання дає найбільший акустичний ефект в зоні відбитого звуку. В точках приміщення, де поширюється здебільшого прямий звук, ефективність звукопоглинання суттєво знижується. Звукопоглинаюче облицювання розміщується на стелі та верхніх частинах стін. Максимальне звукопоглинання досягається при облицюванні не менше 60% загальної площі огороджуючих поверхонь приміщення.
Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ПК, мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГР 2411-81, ДСанПІН 3.3.2.007-98.

Таблиця 1
Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот
Розрахунок засобів звукопоглинання в приміщеннях з комп’ютерною технікою
Провести розрахунок звукопоглинаючого облицювання поверхонь приміщення з комп’ютерною технікою. Для облицювання поверхонь використано звукопоглинаючий матеріал - плити ПА/С.
В приміщенні працюють програмісти. Шум в приміщенні створюють 3 джерела: 2 ПК та принтер.
Об’єм приміщення (V) становить - 72 EMBED Equation.3 ;
Для розрахунку звукопоглинаючого облицювання необхідно знати акустичні характеристики приміщення:
В - постійна приміщення, EMBED Equation.3 ;
А - еквівалентна площа звукопоглинання, EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.2 - середній коефіцієнт звукопоглинання.
Постійна приміщення (В) акустично необробленого приміщення визначається:
EMBED Equation.3
де EMBED Equation.3 - постійна приміщення на середньогеометричній частоті 1000 Гц, EMBED Equation.3 .
? - частотний множник.
Таблиця 2
Значення постійної приміщення
Для даного приміщення EMBED Equation.3 ;
де V - об’єм приміщення.
Отже EMBED Equation.3 .
Таблиця 3
Значення частотного множника ? для приміщень різних об’ємів
Значення частотного множника ? залежать від об'єму приміщення. У нашому випадку об'єм приміщення EMBED Equation.3 , отже EMBED Equation.3 , тому значення частотного множника взяті для об’єму приміщення EMBED Equation.3 .
За знайденими значеннями постійних приміщення для кожної октавної смуги обчислюється еквівалентна площа звукопоглинання:
EMBED Equation.3
де S - загальна площа огороджуючих поверхонь приміщення, EMBED Equation.3 .
Отже, EMBED Equation.3
Середній коефіцієнт звукопоглинання ? в приміщенні до його акустичної обробки обчислюється за формулою:
EMBED Equation.3
Зона відбитого звуку визначається величиною граничного радіусу EMBED Equation.3 , тобто, відстанню від розповсюджувача шуму, на якій рівень звукового тиску відбитого звуку дорівнює рівню звукового тиску прямого звуку, що розповсюджується.
EMBED Equation.3
де EMBED Equation.3 - постійна приміщення на середньогеометричній частоті 8000 Гц.
n - кількість однакових розповсюджувачів шуму;
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
Максимальне зниження рівня звукового тиску EMBED Equation.3 (дБ), в кожній октавній смузі при застосуванні звукопоглинаючого облицювання в розрахунковій точці, що розміщена в зоні відбитого звуку обчислюється за формулою:
EMBED Equation.3
де EMBED Equation.3 - постійна приміщення після облаштування в ньому звукопоглинаючих конструкцій, EMBED Equation.3 .
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 - еквівалентна площа звукопоглинання поверхнями не зайнятими звукопоглинаючим облицюванням, EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 - середній коефіцієнт звукопоглинання акустично обробленого приміщення;
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 - величина сумарного додаткового поглинання, що вноситься конструкцією звукопоглинаючого облицювання або штучними поглиначами.
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 - ревербераційний коефіцієнт звукопоглинаючої конструкції облицювання;
EMBED Equation.3 - площа облицьованих поверхонь, EMBED Equation.3 (стіни та стеля);
Таблиця4
Значення ревербераційного коефіцієнта для різних звукопоглинаючих матеріалів EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 - еквівалентна площа одного звукопоглинаючого штучного поглинача, EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 - кількість штучних поглиначів;
В приміщенні штучні поглиначі не використовувались.
Результати обчислень наведені у вигляді таблиці (табл. 5)
Таблиця 5
Результати обчислень максимального зниження рівня звукового тиску.
Використання звукопоглинаючого облицювання доцільне, коли в зоні відбитого звуку потрібно знизити рівень звуку не більше ніж на 10..12 дБ., а на робочих місцях - на 4..5 дБ.
Таблиця 6
Зниження рівня шуму в приміщеннях по частотах
Завдання
Провести розрахунок звукопоглинаючого облицювання поверхонь приміщення з комп’ютерною технікою. В приміщенні працюють програмісти.
.

Література
Белов С.В., Козьяков А.Ф., та інш. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник. - М.: Машиностроение, 1989. - 368с
ДСанПІН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин