Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 5.               
..


- 104.Кб -

ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ПРАВОВОї ДЕРЖАВИ - 79Кб -

ОРГАНИ ВНУТРІЩНІХ СПРАВ. - 43.5Кб -

ОРГАНИ ДІЗНАННЯ. - 31.5Кб -

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА - 53.5Кб -

ОФОРМЛЕННЯ КРИМІНАЛНИХ СПРАВ У СТАДІЇ ВІДДАННЯ ДО СУДУ. - 42Кб -

ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ ПІСЛЯ їХ РОЗГЛЯДУ В СУДІ. - 33Кб -

Обставини які обтяжуют покарання - 43.5Кб -

Опіка і піклування в сімейному законодавстві - 68.5Кб -

Опіка та піклування - 56Кб -

Організація охорони праці - 27Кб -

Організована нелегална міграція як різновид організованої злочинності в Україні - 87Кб -

Органи виконавчої влади - 69Кб -

Органи нотаріату в Україні - 44Кб -

Органи пенсійного забезпечення України - 98.5Кб -

Органи сео займаются захистом субєктивних цивілних прав та принцип леx форі - 38.5Кб -

Основи конституційно-правового статусу особи в Україні - 107Кб -

Основи спадкового права - 37.5Кб -

Основні документи сео стосуются розпорядєння земелними ділянками та паями - 73Кб -

Основні елементи цивілно-правових відносин - 31Кб -

Основні етапи процесу державної реєстрації підприємства - 42Кб -

Основні минародні документи з прав людини - 85.5Кб -

Основні минародні правові акти про економічні та културні права людини - 163.Кб -

Основні напрями реформування діялності податкової міліції Державної податкової адміністрації України - 75.5Кб -

Основні питання правового статусу громадян України за кордоном - 30Кб -

Основні полоєння Інструкції про порядок застосування та стягнення сум щтрафних фінансових санкцій органами державної податкової служби - 56.5Кб -

Основні права людини як занално-соціалне явисэ - 115Кб -

Особисті немайнові блага як обєкти цивілних прав - 34.5Кб -

Особливості адміністративної відповідалності - 34.5Кб -

Особливості злочинних проявів в агропромисловому комплексі в період його реформування - 67Кб -

Особливості окремих видів купівлі-продаж - 167.Кб -

Особливості розслідування податкових злочинів - 260Кб -

Особливості формування цивілного права в Україні - 37Кб -

Осудніст. Обмеєна осудніст - 47.5Кб -

Охорона праці в Україні проблеми досвід і перспективи - 45Кб -

Підготовка кадрів для митних органів - 53.5Кб -

Підготовка справи до судового розгляду - 64.5Кб -

Підроблення документів печаток щтампів та бланків їх збут використання підроблених документів - 46.5Кб -

Підстави виникнення і припинення права власності - 30.5Кб -

Підстави виникнення припинення і трансформацій цивілних правовідносин - 45Кб -

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦКОГО ЗАКОНОДАВСТВА - 101.Кб -

ПОНЯТТЯ ПРО СПІВУЧАСТ У ЗЛОЧИНІ її ВИДИ - 113.Кб -

Парламенти і парламентаризм - 44.5Кб -

Парламентский контрол за діялністю органів виконавчої влади - 70Кб -

Передача або збирання відомостей сео становлят конфіденційну інформацію яка є власністю держави - 39.5Кб -

Перелік основних і додаткових покаран. Позбавлення волі характеристика. Виправні роботи характеристика відповідалніст за ухилення від відбування цого покарання. - 45Кб -

Питання до іспиту - 113Кб -

Повторніст злочинів та види повторності. - 69.5Кб -

Погроза або насилство сеодо державного чи громадского діяча. Умисне знисэння або пощкодєння майна працівника правоохоронного органу - 44Кб -

Погроза або насилство сеодо началника. Порущення статутних правил взаємовідносин ми війсковослужбовцями - 59.5Кб -

Податкові пілги - 126.Кб -

Податкова система України - 31Кб -

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діялністю характеристика. Щтраф як мыа покарання характеристика. Конфіскація майна характеристика. - 42.5Кб -

Позовна давніст - 98Кб -

Політичний реїжм і влада - 84Кб -

Поняття і значення механізму держави - 133Кб -

Поняття і ознаки юридичної особи - 42.5Кб -

Поняття і предмет науки цивілного права - 40.5Кб -

Поняття і причини трудових спорів. Строки звернення за виріщенням трудових спорів. Поновлення на роботу неправилно звілнених працівників. Оплата за вимущений прогул. - 95Кб -

Поняття господарского обєднання. - 66.5Кб -

Поняття громадянства - 58Кб -

Поняття дії та бездіялніст в криміналному праві - 175.Кб -

Поняття конституції України та сучасна конституційна реформа - 265Кб -

Поняття криміналістичної версії - 180Кб -

Поняття податкового права - 26Кб -

Поняття помилування амністії та їх наслідки - 151Кб -

Поняття прав людини. Права людини в середні віки - 47.5Кб -

Поняття права спілної власності - 31Кб -

Поняття про зону митного контролю - 43Кб -

Поняття про співучаст у злочині її ивдв - 106Кб -

Поняття складу адміністративногоправопорущення - 46.5Кб -

Поняття та види дєрел цивілного права - 62.5Кб -

Поняття та види співучасті - 152Кб -

Поняття та види строків у цивілному праві - 36Кб -

Поняття та завдання дозвілної системи а Україні - 517.Кб -

Поняття та зміст доказування в розслідуванні - 81.5Кб -

Поняття та класифікація бюдєтних правопорущен - 380Кб -

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Продовєння зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру - 62Кб -

Поняття та ознаки банкрутства - 107.Кб -