Художній
розпис тканин

Зміст
Вступ.....................................................................................................................
Розділ 1
Історія розвитку художнього розпису тканин.........................................
Розділ 2
2.1. Матеріали та обладнання для художнього розпису тканини..........
2.2. Технологічні особливості...................................................................
Розділ 3
Методика і послідовність виготовлення виробу......................................
Розділ 4
Методика викладання декоративно-прикладного мистецтва в процесі навчання дітей в школі ...............................................................................
Висновки................................................................................................................
Список використаної літератури......................................................................
Додатки