Вибір виду транспортного засобу
Оскільки транспортні операції є безпосереднім вираженням зв’язків між окремими етапами товароруху, ефективність цього процесу великою мірою залежить від способу реалізації переміщення.Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв’язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту.Існують такі основні види транспорту:-залізничний;-морський;- внутрішній водний (річковий);-автомобільний;-повітряний;-трубопровідний.Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл.7.1).Таблиця 7.1Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту
Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:- час доставки;- частота відправлень вантажу;- надійність дотримання графіка доставки;- здатність перевозити різні вантажі;- здатність доставки вантаж у будь-яку точку території;- вартість перевезення.У таблиці 7.2 подано оцінку факторів, які впливають на вибір виду транспортного засобу. Одиниці відповідає найкраще значення. Таблиця 7.2Оцінка різних видів транспорту в розрізі основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту