ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПЛАН.
1. Поняття податк мен та його основні складові
2. Організація податк мен
2.1. органи управління в сфері податк мен
2.2. правове регламентування діяльності податк органів
2.3. структура ДПА та її функції
2.4. права ДПА
2.5. відповідальність платників податків

УПРАВЛІННЯ - це сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об’єкт зметою досягнення певного результату.
ОБ’ЄКТОМ впливу в сфері податк діяльності є відносини з приводу розподілу вартості ВНП, а РЕЗУЛЬТАТОМ має бути з одного боку - формування централізованого грошового фонду держави, а з іншого - створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – сукупність прийомів та методів з приводу розподілу ВНП = централізований фонд держави + сприятливі умови господарювання.
Податковий мен включає такі складові :
Законодавча діяльність ;
Планування податків ;
Контроль за вірністю нарахування і своєчасністю сплати податків
та 2) – стратегічне управління; 3)- тактичне.
– В свою чергу контроль податк органів має такі складові :
а) Облік платників податків ;
б) Контроль за своєчасністю перерахуквання податків в належних сумах ;
в) Проведення камеральних , документальних та тематичних перевірок дотримання податк законодавства.
2.1.
Органамми управління є :
ВР, Апарат Президента – загальне керівництво; ВР – розгляд і затвердження податк законодавства; розгляд і затвердження бюджету ( де складова – податки); розгляд і затвердження звітів про діяльність податк органів; виконання бюджету. Апарат Президента – видання указів з питань оподаткування.
Державна Податкова Служба( далі - ДПС)
Фін органи( мінфін, фін управління , відділи) – планування податківЮ звіти про виконання доходної частини бюджету.
Державтоінспекції – контроль за сплатою податку з власників тр-них засобів;
Митні органи – контроль за вірністю обчислення і своєчасністю перерахування мита
Нотаріат( держ мито), казначейство( касове виконання бюджету), КМ,Держадміністрації, ЖЕКи( податок на собак) і т.д.
2.2.
Правове регламентування складає основу податк діяльності. Основними правовими документами , якими керуються податк органи в цій роботі є :
Закони України;
Укази Президента;
Інструкції ДПА;
Роз’яснювальні листи ДПА.
Закони є відправною точкою , але недостатньою для організації діяльності податк органів. Вони тільки визначають основні принципи + основні елементи системи оподаткування , тобто – платники, ставки , пільги, ою’єкти і т.д., але потрібні більш докладні документи – Інструкції.
Окрім інструкцій використовуться також роз’яснювальні листи, але їх існування свідчить про низький рівень підготвки законів та інтрукцій.
2.3.
Податкова служба в У. Створена у 1990 році( закон), вона включала три рівні : 1) ДПІ;2) Податк інспекції в областях, +київ+севастополь;3) ДПІ міст/районів/районів міст.
1996 рік – Указ Президента – на базі ДПІ створені ДПА( теж три рівні).
1998 рік – на базі низових ДПа створені ДПІ.
Давданнями органі ДПС є :
Здійснення контролю за дотримання податьк законодавства;
Внесення пропозицій щодо вдосконалення податк законодавства;
Прийняття у відповідних випадках нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування .
Формування та ведення державного Реєстру фіз осіб – платників податків + Єдиного банку даних про платників податків – юр осіб.
Запобігання злочинам та іншим правопорушщенням , віднесеним Законом до компетенції податк міліції.
Структура і завдання ДПІ міст/районів/районів міст :
Управління непрямих податків ;
Управління організації документальних перевірок юр осіб
Управління оподаткування фіз осіб
Управління прямих податків
Управління роботи з платниками податків
Функції ДПІ низової ланки :
забезпечення обліку платників податків ;
контроль за своєчасністю подання податк документів
здійснення контролю за валютними операціями
контроль за дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням ЕККА
облік векселів на сплату податків
забезпечення використання та своєчасне стягнення фін санкцій
аналіз причин та оцінка даних про факти порушень податк законодавства
перевірка фактів приховвання і заниження сум податків
передання відповідним правоохоронним органам матеріалів по кримінальних порушеннях
проведення роботи , пов’язаної з виявленням, обліком та оцінкою безгосподарного майна та майна, що перейшло у власність держави
розгляд звернень та скарг громадян з питань оподаткування
подання відповідним фін органам і Держказначейству звітів про надходження податків ті інших платежів
здійснення контролю за наявністю марок акцизу на алкогольні та тютюнові вироби
роз’яснення порядку використання податк законодавства.
Пп. 2.4.,2.5. – отксерить. Основа лекции - Закон “Про ДПС”. Представить потом лекцию в виде схемы.
ТЕМА 2. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.
ПЛАН.
Облік платників податків – юр. Осіб
Облік платників податків – фіз осіб
?
Облік платників ведеться відділом оліку і обробки даних , окремо фіз та юр осіб.
З метою облік юр осіб створюється єдиний банк даних про платників податків юр осіб.
В нього заносяться всі підприємства , що знаходяться на тер. Району чи міста + їх філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від місця знаходження + облік філій та відділень ведеться по місцю їх знаходження.
Дані в обліковий реєстр заносяться по групам підприємств різних форм власності. В кожній виділяються галузі н/г. По кожному підприємству вказується як ведуться розрахунки з бюджетом( централізовано головним підприємством або децентралізовано).
В єдиному банку даних по кожному платнику вказуються такі реквізити :
повна назва підприємства, його філій та відділень;
адреси та номери телефонів ;
форма власності;
підпорядкування
дата реєстрації
види податків, які сплачує підприємство;
вимди пільг, які воно використовує ;
№р/р, дата його відкриття;
дата отримання заяви про взяття на облік;
найменування бюджетів, до яких сплачує податки.
Для реєстрації в податк органах підприємства зобо’язані подати в ДПІ за місцем знаходження документи за встановленим передіком ( заява, копія Статуту, свідоцтво про реєстрацію, виписку з банку про відкриття р/р і т.д.)
Податк органи перевіряють вказані в заяві дані і за відсутності зауважень протягом 10 днів реєструють підприємство і заносять його до єдиного банку даних.
У подальшому підприємство має подавати в ДПІ відомості про зміни у їхній діяльності, пов’язані з джаними, наведеними в заяві.
Інформація про зміни подається в 10-денний строк.При зміні місцезнаходження підприємства за його новою адресою пердаються: заява+справа підприємства з додатком-копією особового рахунку, або довідки про стан розрахунків з бюджетом.
Податк органи проводять відповідну роботу з метою встановлення повноти обліку платників податків. Для цього вони використовують відповідні дані ві тих організацій , діяльність яких пов’язана з відкриттям нового підприємства( банки – про відкриття/зміну/закриття р/р; від підприємств зв’язку - про підприємства, яким встановлені телефони; від організацій архітектури – про дозволи на нове будівництво, здані в експлуатацію об’єкти; в страх органів – про нові договори страхування ).
Окремо в податк органах ведеться реєстр платників ПДВ.Зареєструватись тут обов’язково потрібно для тих платників, в яких об’єм оподаткованих опперацій за останні 12 місяців перевищів 600 н.м.д.г.( за законом) або 1200 ( за Указом).
Заява про реєстрацію юр особи як платника ПДВ подається в ДПІ не пізніше 20ти календарних днів після закінчення місяця . в якому було досягнено зазначений обсяг оподаткованих операцій.
Якщо особа не зареєструвалая , то – фін санкції:
Якщо особа не не здійснила оподаткованих операцій після закінчення граничного строку для реєстрації – 20 н.м.д.г.;
В разі здійснення таких операцій – штраф на суму ПДВ, на рахованого на загальну суму продажу, але не меньше ніж 20 н.м.д.г.
Також окремо ведеться реєстр постійних представництв нерезидентів як платників податків на прибуток. Реєстрація – протягом 10 днів.
?
До 1996 року реєстрації в ДПА підлягали тільки громадяни-підприємці без права юр особи.Для обліку цих платників і стану їх розрахунків з бюджетом велась Книга.
Крім цього велась алфавітна книга, яка була обліковим реєсмтром громадян, що отримують доходи не лише за місцем основної роботи ( на підставі довідок підприємств та фіз осіб-підприємців про виплачені доходи/прибутковий податок).Ьаким чином, облік охоплював лише специфічні катогорії платників
З 31.01.1996 - Держ Реєстр фіз осіб-платників податків = облік всіх громадян.Створення держ реєстру забезпечує:
Повний облік фіз осіб – платників податків;
Організацію автомат обробки інфо про сплату податків фіз особами
Взаємодію податк органів з метою забезпечення контролю за вірністю / своєчасністю сплатим поадтків фіз особами
Організацію довідкової інформації для взаємодії податк та інших держ органів.
Держ реєстр створюється вищою ланкою ДПС і складається з інфо фонду , що міститься у базах даних податк органів всіх рівнів. До інфо фонду – такі дані:
індивід ідентифікац номери
заг. відомості про фіз осіб – платників
інфо про сплату податків
Джерелами формування інфо фонду є :
дані ДПІнспекцій
інфо підприємств
інфо виконкомів місцевих Раднардепів, уповноважених проводити державну реєстрацію фіз осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності
відомості відділів МВС про громадян, що прибули на проживання в даний район
відомості загсів
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ :
якщо у фіз особи є осн місце роботи , то він повинен заповнити облікову картку за осн місцем роботи , яка передається бухгалтерією до податк органів
якщо громадянин – підприємець, або не має осн. Місця роботи але отримує доходи, він повинен самостійно з’явитися в ДПІ, заповнити облікову картку для отримання ідентифікаційного номера.
Створення держ реєстру зумовлює такі функції податк органів :
забезпечення підприємств і т.д. , які використовують найманих робітників, інструктивними матеріалами про порядок і умови передачі в податк органи інфо+ бланками ( облікова картка, відомості до держ реєстру фіз осіб)
перевіряти документи, що надійшили від підприємств з точки зору вірності і повноти заповнення.При порушеннях – на доопрацювання. Фактичні надходження та повернення відмічаються в спеціальному журналі
виконувати комп’ютерну обробку інформації
надсилати після присвоєння ідентифікаційних номерів повідомлення фіз особі про необхідність з’явитися в ДПІ для отримання
видавати довідку з Ідент. Номером з обов’язковою реєстрацією факту видачі в спеціальному журналі
після реєстрації облікові картки громадян передаються в архів.