Нижня стінка, або дно барабанної порожнини, яремна стінка, повернута до основи черепа, це стінка - від яремної ямки. В барабанній порожнині знаходяться три слухові кісточки: молоточок, ковадельце, стремінце. Вони з'єднані між собою з допомогою суглобів.
І розміщені у вигляді ланцюга від барабанної перетинки до вікна присінка. До слухових-кісточок прикріпляються м’язи, що напружують барабанну перетинку.
Ланцюг кісточок виконає дві функції;
1. Кісткову провідність звука;
2. Механічна передача звукових коливань овальному вікну.
М’язи середнього вуха виконують такі функції;
1. Підтримують нормальний тонус барабанної перетинки і ланцюга слухових кісточок;
2. Захист внутрішнього вуха від надмірних звукових подразнень;
З. Акомодація звукопровідного апарату до звуків різної сили і висоти;
Слухова труба tuba auditiva, або евстахіева труба, (евстахеі - запалення труби). Має довжину 4 см., служить для доступу повітря з глотки в барабанну порожнину і цим самим підтримується рівновага між тиском в цій порожнині і зовнішнім атмосферним повітрям, що необхідне для правильного проведення до лабіринту коливань барабанної перетинки (зрівноважується тиск на барабанну перетинку зі сторони цієї порожнини зовнішнім тиском). В слуховій трубі розрізняюсь дві частини - хрящову і кісткову, і два отвори - глотковий і барабанний.
Глотковий отвір знаходиться на боковій стінці носової частини глотки; кісткова частина слухової труби знімає спеціальний канал в п міді скроневої кістки і відкривається барабанним отвором слухової труби на сонній стінці барабанної порожнини. Вона покрита слизовою оболонкою, на якій е війковий епітелій. Слизова оболонка містить слизові залози і лімфатичні фолікули, які у глоткового утвору скопичуються у великій кількості (трубні мигдалики).
ВНУТРІШНЄ ВУХО (AURIS INTERNA)
До середини від середнього вуха розміщується внутрішнє утворення спіралеподібної форми, що по зовнішньому вигляді нагадує завитку (органі слуху), і пів колові канали з двома мішечками (органи рівноваги).
Лабіринт розміщується в піраміді скроневої кістки між барабанною порожниною і внутрішнім слуховим проходом, через який виходить із лабіринту присінково-завитковий нерв.
Розрізнять:
1) кістковий лабіринт;
2) перетинчастий лабіринт, що розміщений в середині першого. Кістковий лабіринт має складну форму і включає три, з'єднані між
собою відділи:
1) завитку;
2) присінок;
3) кісткові пів колові канали.
1. Завитка - (cochlea) передній відділ кісткового лабіринту. В середині завитки є спіральний канал, який утворює два з половиною обороту навколо кісткового стержня завитки.
Кісткова спіральна пластинка і завитковий лабіринт поділяють в спіральному каналі пере лімфатичний простір на два відділи: драбину присінку і барабанну драбину.
2. Присінок (vestibulum) - середній відділ кісткового лабіринту. Воно розділене на дві заглибини: сферичну і еліптичну.
Сферична заглибина спілкується з кістковим спіральним каналом завитки.