Завдання 3.
1990 рік

Велика частина працездатного населення зайнята в такій галузевій структурі національного комплексу, як машинобудування і металообробка, а також – у харчовій промисловості. Досить великий відсоток населення зайнятий в легкій промисловості та чорній металургії. Деякий відсоток населення зайнятий у паливній промисловості, кольоровій металургії, хімічній та нафтохімічній промисловості, лісовій і деревообробній, створенні будівельних матеріалів, а також у харчовій і електроенергетиці. Але основна більшість населення зайнята в інших галузях галузевої структури національного комплексу.
2000 рік

Велика частина населення (у 2000 році) зайнята в чорній металургії та лісовій і деревообробній промисловості. Досить значний відсоток припадає на харчову промисловість, електроенергетика, машинобудування та металообробку, а також на паливну промисловість. Незначний відсоток працездатного населення зайнятий у таких із галузевих структур національного комплексу, як легка промисловість, створення будівельних матеріалів, кольорова металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість. Невеликий відсоток населення також зайнятий і у інших галузях галузевої структури.