Білет № 9
1-й рівень ( по 1 балу)
1. Яка загальна кількість різних логічних функцій двох змінних?
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 32
2. Що виражає спектральна густина неперіодичного сигналу?
а) амплітуди конкретних гармонік;
б) співвідношення між амплітудами гармонік;
в) співвідношення між початковими фазами гармонік;
г) це є конкретний показник характеру спектра неперіодичного сигналу.
3. В основі принципу дії магнітного підсилювача лежить зміна під дією вхідного сигналу:
а) активного опору;
б) магнітної проникності матеріалу осердя.
4. Вкажіть неправильний ідентифікатор мови Паскаль:
а) x б) A в) Min Value г) MaxValue
5. Мікроконтролер AT90S2313 має 2 режими пониженого енергоспоживання
( так, ні )
6. За порушення, що привели до розголошення інформації „ Для службового користування”, втрати або незаконного знищення документів з грифом „ Для службового користування,", а також інших вимог інструкції 1893 винні особи несуть відповідальність:
1. дисциплінарну та адміністративну
2. адміністративну та кримінальну
3. згідно із законодавством
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL виводить вміст таблиці services біжучої бази даних. Запишіть вираз, який засобами MySQL створює таблицю services біжучої бази даних з атрибутами ser_id, ser_name, ser_kind, ser_price. Виберіть відповідний тип атрибутів.
8. Наведіть функцію знаходження кількості дільників даного числа.
2-й рівень ( по 8 балів)
9. Записати числа +0,100111; +0,010110; -0,110110; -0,001011 в прямому, доповняльному і оберненому кодах.
10. Опишіть принцип дії ферозонда.
11. Дайте характеристику та опишіть призначення систем контролю та обмеження доступу (СКОД) на контрольовану територію.
12. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД мобільного телефону. Наведіть відповідну ER-діаграму.
3-й рівень ( по 15 балів)
13. Синтезувати структурну схему 4-розрядного синхронного регістра для виконання мікрооперацій:
запис слова паралельним кодом;
зсув інформації на один розряд вліво.
Для побудови використати синхронні JК-тригери та елементний базис І-НЕ.
14. Скласти принципову схему та написати програму на мові асемблер відображення номеру натиснутої кнопки SW1-SW4 з допомогою світлодіодів HL3-HL1 для мікроконтролера AT90S2313 згідно таблиці:
Тактова частота мікроконтролера 4 МГц, спад напруги на світлодіоді – 2 В.