Клавіатура
Алфавітно-цифрові клавіші. На стандартній клавіатурі алфавітно-цифрові клавіші знаходяться в лівому нижньому великому блоці клавіш і мають білий колір. При натисканні на ці клавіші в ЕОМ вводиться код символа, який зображений на клавіші в залежності від натиснутої клавіші Shift, Caps Lock та встановленого режиму кирилиці або латинських букв. Як правило, при натисканні на ці клавіші на екрані ЕОМ відображається відповідний символ. Клавіша пробіл також має своє відображення на екрані – позиція, у якій не видно ніякого символа. Латинські літери зображені чорним кольором, символи кирилиці, як правило, - червоним. Для відображення символів кирилиці на екрані монітора необхідно користуватися спеціальними програмами – драйверами клавіатури. В цих програмах вказується з допомогою яких клавіш можна перемикати режим введення латинських букв або символів кирилиці (як правило, для цього використовують допоміжні клавіші).
Функцональні клавіші розміщенні у верхньому рядку і опзначаються від F1 до F12. Стандартного призначення вони не мають. Їх призначення визначається конкретною програмою, з якою в даний момент працює користувач. Функціональні клавіші часто використовуються в комбінаціях з допоміжними клавішами. Клавіші F1, в більшості випадків, використовується для виклику допомоги з конкретного пограмного продукту або режиму роботи.
Клавіші редагування тексту.
INS (Insert) – перемикання між режимом вставки або заміни символів.
Backspace – знищує симол, який знаходиться зліва від курсора. При цьому курсор переміщується на одну позицію ліворуч.
Del (delete) – вилучає символ, який знаходиться на позиції курсора, при цьому переміщується текст справа від курсора на одну позицію лівореч.
Клавіші управління курсороим.
,,, - клавіші переміщення курсора відповідно на одну позицію вправо, влліво чи один рядок вгору або вниз.
PgUp (Page Up) – перегорнути сторінку вгору(назад). Під сторінкою розуміють видиму на екрані частину тексту тощо.
PgDn(Page Down) – перегорнути сторінку вниз (вперед).
Home – перейти на початок (як правило рядка).
End - перейти в кінець (як правило рядка).
Tab – переміщення курсора в стандартному режимі на 8 позицій вправо
Допоміжні клавіші. До них відносяться Ctrl, Alt, Scoll Lock. Ці клавіші самостійного значення не мають. Часто використовуються у комбінаціях з іншими клавішіми.
Інші клавіші.
Esc – відмінити позиції дії, завершити роботу в деякому режимі без збереження змін і повернутися до попереднього.
Enter – виконати певну дію або підтвердження виконання певної дії. В текстових редакторвх натискання цієї клавіші, як правило, означає кінець абзацу і створення нового.
Num Lock – переключення між режимом введення цифр або роботи в режимі управління курсором на правійчастині клавіатури. При зафіксованому режимі набору цифр у правій верхній частині клавіатури вмикаються відповідний індикатор.
Caps Lock – фіксація режиму верхнього або нижнього регістру (великі або маленькі літери). При зафіксованому вехньому режимі у правій верхній частині клавіатури вмикається відповідний індикатор
Shift – використовується в комбінаціях з алфавітно-цифровими клавішами для набору символів в іншому регістрі.
PrtScr – отримання копії екрану на принтері (у Windows – запис копії екрану у буфер обміну).
Pause/Break – призупинка виконання операцій введення/виведення (призупинка виконання програми).
Комбінація клавіш. В багатьох випадках для виконання певних дій необхідно натиснути одночасно декілька клавіш, наприклад, для виходу з деяких програмних продуктів використовуються клавіші Ctrl та X. Якщо необхідно одночасно натиснути дві або більше клавіші, то будемо записувати цю дію як послідовність клавіш, які з`єднані знаком “плюс”, наприклад: Ctrl + X. Для отримання потрібного ефекту спочатку натискають ту клавішу, яка вказана першою і, не відпускаючи її, натискають інші клавіші в тому порядку, в якому вони були вказані в комбінації клавіш. Після натискання останньої вказаної в комбінації клавіші необхідно відпустити всі клавіші.