Витяг
з протоколу № від 2008 р.
засідання кафедри “Захист інформації”
Слухали доц. Стрілецького З.М. про зміст методичних вказівок:
1. «Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук., 14 с.
2. « HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\LARA\\лекции\\ІБ%20в%20відкритих%20інформаційних%20системах\\лекции\\NETучебник\\comp_l0669.chm::/../../../www.nessus.org/default.htm" Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі» до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук, 15 с.
Ухвалили рекомендувати до друку вищевказані методичні вказівки у видавництві НУ «Львівська політехніка» тиражем по 25 примірників кожного найменування.
Зав. кафедри проф., В.Б. Дудикевич
Секретар доц., Совин Я.Р.


Витяг
з протоколу № від 2008 р.
засідання науково – методичної ради ІКТА
Слухали доц. Стрілецького З.М. про зміст та необхідність видання методичних вказівок:
1. «Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук., 14 с.
2. « HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\LARA\\лекции\\ІБ%20в%20відкритих%20інформаційних%20системах\\лекции\\NETучебник\\comp_l0669.chm::/../../../www.nessus.org/default.htm" Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі» до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”/ Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук, 15 с.
Ухвалили рекомендувати до друку вищевказані методичні вказівки у видавництві НУ «Львівська політехніка» тиражем по 25 примірників кожного найменування.

Голова науково – методичної ради ІКТА проф., П.Г. Столярчук
Секретар У.В. Мельник
В навчально – методичне управління
Національного університету
«Львівська політехніка»

Подання
Силами кафедри видані тиражем 20 примірників і використовуються в навчальному процесі такі методичні матеріали:
1. Побудова локальних комп'ютерних мереж: Методичні вказівки до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук. - Львів: НУЛП, 2008, - 14 с.
2. HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\LARA\\лекции\\ІБ%20в%20відкритих%20інформаційних%20системах\\лекции\\NETучебник\\comp_l0669.chm::/../../../www.nessus.org/default.htm" Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укл. З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук. - Львів: НУЛП, 2008, - 15 с.
Згідно з розпорядженням №39 від 12.10.1999 вказані методичні розробки забезпечують викладання дисципліни “Інформаційна безпека у відкритих системах”для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”.
За якість редагування відповідальність несе зав. кафедри.

Зав. кафедри «Захист інформації» проф., В.Б. Дудикевич
Рецензія
на методичні вказівки «Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” / Укладачі З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук
Методичні вказівки відповідають робочій програмі з дисципліни “Інформаційна безпека у відкритих системах”, мають практичне значення для вивчення вказаної дисципліни і підготовки студентів із спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”. Методичні вказівки присвячені вивченню побудови і ознайомленню з роботою локальних мереж, придбанню навиків будувати однорангові мережі і мережі Ethernet, проводити адресацію комп'ютерів мережі протоколом TCP/IP.
В роботі описані сучасні комп'ютерні мережі і комунікаційні протоколи, надана класифікація локальних мереж, а також принципи їх побудови. В роботі надані рекомендації при виборі типу локальної мережі відповідно вимог до безпеки роботи з інформацією і рівню підготовки адміністратора мережі. Тема практичної роботи є актуальною. Теоретичний і практичний матеріал викладений в обсязі, необхідному і достатньому для виконання практичної роботи.
Враховуючи актуальність даної методичної розробки та відповідність вимогам, які висуваються до подібних робіт, можна рекомендувати її до навчального видання НУ “Львівська політехніка”.
Рецензент: доктор техн. наук, проф.

Рецензія
на методичні вказівки
“ HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\LARA\\лекции\\ІБ%20в%20відкритих%20інформаційних%20системах\\лекции\\NETучебник\\comp_l0669.chm::/../../../www.nessus.org/default.htm" Nessus - сканер для виявлення проблем з безпекою в мережі”
до лабораторної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” /
Укладачі З.М. Стрілецький, Л.М. Ракобовчук
Методичні вказівки відповідають робочій програмі курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності 7.160105 “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” і мають практичне значення як для вивчення вказаної дисципліни, так і для підготовки студентів в цілому.
Тема лабораторної роботи полягає в ознайомленні з роботою програми Nessus, навчитись здійснювати пошук уражень і проломів в захисті мережевих сервісів.
З точки зору сучасних розробок в галузі захисту інформації ця тема є актуальною і перспективною. Методичні вказівки мають теоретичний і практичний матеріал в обсязі, необхідному і достатньому для виконання лабораторної роботи.
Враховуючи актуальність даної методичної розробки та відповідність вимогам, які висуваються до подібних робіт, можна рекомендувати її до навчального видання НУ “Львівська політехніка”.
Рецензент: доктор фіз.-мат. наук, проф.