Розділ 1
За допомогою графоаналітичного методу побудуємо модель транспортної мережі Хмельницької області і визначимо точки(точку), яка характеризується найбільшою мірою центральності.
1.Хмельницький; 6.Кам’янець-Подільський;
2.Квасилів; 7.Староконстантинів;
3.Городок; 8.Шепетівка;
4.Деражня; 9.Нетішин;
5.Дунаївці; 10.Волочиськ;
11.Полонне.
За коефіцієнтом Енгеля визначимо відносну забезпеченість території і населення автошляхами у досліджуваній області за наступною формулою:
;
Де L- це приведена довжина автотранспортних шляхів ( у км);
Р- це чисельність населення ( у тис.);
S- площа території у км2.
Оскільки у Хмельницькій області довжина доріг становить 7,119 км, чисельність населення складає 1474 тис. чоловік, а загальна площа території 20,6 тис. км2, ми можемо використовуючи ці дані обрахувати коефіцієнт Енгеля:

Розділ 2
За даними з таблиці, в якій вказані пронумеровані пункти населення і кількість пунктів, від одного до іншого пункту населення.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
0
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2

2
1
0
2
2
2
3
1
2
3
2
2

3
1
2
0
2
2
3
2
3
4
2
3

4
1
2
2
0
2
3
2
3
4
2
3

5
1
2
2
2
0
1
2
3
4
2
3

6
2
3
3
3
1
0
3
4
5
3
4

7
1
1
2
2
2
3
0
1
2
2
1

8
2
2
3
3
3
4
1
0
1
3
1

9
3
3
4
4
4
5
2
1
0
4
2

10
1
2
2
2
2
3
2
3
4
0
3

11
2
2
3
3
3
4
1
1
2
3
0


Рис. 2.1.
Розрахуємо коефіцієнт Si для кожного з населених пунктів за наступною формулою:

Si1=1+1+1+1+2+1+2+3+1+2=15;
Si2=1+2+2+2+3+1+2+3+2+2=20;
Si3=1+2+2+2+3+2+3+4+2+3=24;
Si4=1+2+2+2+3+2+3+4+2+3=24;
Si5=1+2+2+2+1+2+3+4+2+3=22;
Si6=2+3+3+3+1+3+4+5+3+4=32;
Si7=1+1+2+2+2+3+1+2+2+1=17;
Si8=2+2+3+3+3+4+1+1+3+1=23;
Si9=3+3+4+4+4+5+2+1+4+2=27;
Si10=1+2+2+2+2+3+2+3+4+3=24;
Si11=2+2+3+3+3+4+1+1+2+3=24.
Як видно з розрахунків, коефіцієнт Si найменший, а це значить, що й найкращий (оскільки до цього пункту найлегше й найшвидше дібратися) у першому пункті населення м. Хмельницького. А найвищим коефіцієнтом є коефіцієнт шостого населеного пункту – м. Кам’янець-Подільський (найгіршим, найменш доступним).
Наступним кроком розрахуємо число Кеніга (Ki) для кожного пункту населення за наступною формулою:

Кі1=3;
Ki2=3;
Ki3=4;
Ki4=4;
Ki5=4;
Ki6=5;
Ki7=3;
Ki8=4;
Ki9=5;
Ki10=4;
Ki11=4.
Як видно, найменше число Кеніга у попередніх розрахунках 3 має 3 населених пункти – Хмельницький, Квасилів та Староконстантинів. Так само не має лиш одного пункту з найвищим числом, є 2 пункти з найвищим числом 5 – Нетішин та Кам’янець – Подільський.
Далі розрахуємо індекс Бічема для кожного з населених пунктів за наступною формулою:

Ri1=(11-1):15=0,67;
Ri2=(11-1):20=0,5;
Ri3=10:24=0,42;
Ri4=10:24=0,42;
Ri5=10:22=0,45;
Ri6=10:32=0,31;
Ri7=10:17=0,59;
Ri8=10:23=0,43;
Ri9=10:27=0,37
Ri10=10:24=0,42;
Ri11=10:24=0,42.
Наступним і останнім розрахуємо число Бавелана за наступною формулою:

;
Ві1=252:15=16,8;
Вi2=252:20=12,6;
Вi3=252:24=10,5;
Вi4=252:24=10,5;
Вi5=252:22=11,6;
Вi6=252:32=7,86;
Вi7=252:17=14,8;
Вi8=252:23=10,9;
Вi9=252:27=9,3;
Вi10=252:24=10,5;
Вi11=252:24=10,5.
Найбільшою центральністю, а отже й найзручнішим транспортно-географічним положенням характеризується та вершина, яка має найбільші значення Bi i Ri та найменші значення Ki i Si. Виходячи з цього, робимо висновки, найбільшою центральністю характеризується м.Хмельницький.
Висновки
1.Найгіршу транспорту доступність мають міста Нетішин та Кам’янець-Подільський. Робимо такі висновки, у зв’язку з тим, що саме ці міста мають найменші індекси Бічема та Бавелана ( 9,3, 7,86; 0,37, 0,31). Найкращу транспортну доступність має облсний центр м. Хмельницький. Такі висновки робимо за тими ж самими критеріями.
2.Транспортна система Хмельницької області є досить однорідною та централізованою. Дещо менше автошляхів є у західній та східній частинах області.
3.На мою думку, для підвищення прибутків підприємств і корисності, я б рекомендувала також прокласти автошляхи між такими населеними пунктами, як Нетішин-Волочиськ-Кам’янець-Подільський, Староконстантинів-Деражня, Дунаївці-Деражня. Користування якими, значно б зекономило час та гроші користувачів.