ЛЬВІВСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
№ навчальна група

Дата

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри тактики
підполковник
С.В. ПОХНАТЮК
«___» _______________ 2006 р.


ПЛАН
проведення контрольної роботи з навчальної дисципліни
«Загальна тактика»
Т Е М А № 4: Організація, озброєння та бойова техніка механізованої і танкової роти омбр (ЗСУ).
Т Е М А № 5: Організація, озброєння та бойова техніка підрозділів армій
розвинутих країн.
Т Е М А № 6: Управління підрозділами в бою.
Час: 2 години
Місце: навчальна аудиторія
Навчальні та виховні цілі:
1. Поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані під час лекцій, практичних занять і самостійної роботи.
2. Перевірити якість засвоєння студентами пройдених тем.
3. Виховувати у студентів почуття любові (поваги) до професії офіцера.


Навчальні питання та розподіл часу:
№№
п/п
Навчальні питання
Час
(хв.)


1.
2.
3.
Вступ
Зміст заняття
Організація, озброєння та бойова техніка мр на БМП і тр омбр ЗСУ. ТТХ озброєння і бойової техніки.
Організація, озброєння та бойова техніка мпр і тр армій США і Німеччини.
Порядок і зміст роботи командира відділення і взводу по організації бою.
Заключна частина
5
20
30
25
5


Література та навчальні посібники:
1. БССВ ч. ІІІ ст. 16-21; конспект.
2. Підручник “Тактика” ч. І ст. 34-63, 65-80.
3. І.М. Андрусенко. “Мотострілецький (танковий) взвод в бою”, ст. 30-68.
4. Матеріали лекцій.


Матеріальне забезпечення:
Ручки, кольорові олівці, офіцерські лінійки на кожного судента, листки паперу формату А4 на кожного судента, класна дошка, крейда, указка.


Завдання на самостійну роботу:
з/п
Навчальні питання і стислий зміст
Час (хв.)
Довідкові та ін. відомості

1
2
3
Вступ
На сьогоднішньому занятті необхідно дати відповіді на питання щодо організаційно-штатної структури підрозділів ЗС України та армій розвинутих країн, а також щодо порядку і змісту роботи командира відділення і взводу по організації бою.

5
70
5Пропонується три варіанти роботи:
Варіант 1
Розкрити організацію, озброєння і бойову техніку механізованої роти (мр) ЗС України до відділення включно. Перерахувати кількість особового складу, озброєння і бойової техніки мр. ТТХ танка Т-72.
Розкрити організацію, озброєння мотопіхотної роти (мр) ЗС. Перерахувати кількість особового складу, озброєння і бойової техніки мр. ТТХ БМП М2 “Бредлі”.
Розкрити послідовність роботи командира механізованого взводу після отримання бойового завдання, та які питання вирішує командир механізованого взводу при проведенні рекогносцировки.
Дати визначення поняттю “Маневр підрозділами “Охоплення”.
Виконати умовні позначення озброєння і військової техніки: ротний (ПК) кулемет, гранатомет, комплекс ПТКР, вогнемет, танк, тягач автомобільний, протитанкова гармата, бойова машина реактивної артилерії, зенітна самохідна установка, бойовий вертоліт, траншея з ходом сполучення.
Види ЗС України. Призначення Сухопутних військ.
Варіант 2
Розкрити графічно (письмово) організацію, озброєння і бойову техніку танкової роти (тр) ЗС України до танка (екіпажу) включно. Перерахувати кількість особового складу, озброєння і бойової техніки тр.
ТТХ БМП-1 і БМП-2.
Розкрити графічно (письмово) організаційну структуру мотопіхотної роти (мпр) на БМП “Мардер” Німеччини до відділення включно. Перерахувати кількість особового складу, озброєння і бойової техніки мпр ФРН.
ТТХ танка “Леопард-2”.
Розкрити зміст роботи командира механізованого взводу при з’ясуванні отриманого бойового завдання.
Дати визначення поняттю “Маневр підрозділами “Обхід”.
Виконати умовні позначення пунктів управління і військової техніки: КП бригади, КСП мб (тб), КСП мр (тр), КСП мв, кулемет, БМП, міномет, вертоліт, окоп з перекритою щілиною.
Розкрити (перечислити) спеціальні війська, що входять до складу Сухопутних військ ЗС України.
Варіант 3
1. Розкрити графічно (письмово) організацію, озброєння і бойову техніку механізованого взводу (мв) ЗС України до окремого солдата включно. Перерахувати кількість особового складу, озброєння і бойової техніки мв.
ТТХ бронетранспортера БТР-80.
2. Розкрити графічно (письмово) організацію, озброєння мотопіхотної роти (мпр) ЗС США до відділення включно. Перерахувати кількість особового складу, озброєння і бойової техніки мпр.
ТТХ танка М1 “Абрамс”.
3. Розкрити, що повинен вивчити і врахувати командир механізованого взводу при оцінці обстановки. Які питання визначає командир механізованого взводу в рішенні на бій.
4. Дати його визначення поняттю “Маневр підрозділами “Відхід”.
5. Виконати умовні позначення озброєння і військової техніки: великокаліберний кулемет, ручний протитанковий гранатомет, ПТКР на БМ, БТР, танк, оснащений тралом, самохідний міномет, рубежі відкриття вогню, танк в окопі.
6. Визначення бою. Види бою.
Заключна частина.
Професор кафедри тактики, кандидат військових наук
майор Ю.А. ДЗЮБЕНКО
" "_____________ 200 року