Клавіатура
Алфавітно – цифрові клавіші. На стандартній клавіатурі алфавітно – цифрові клавіші знаходяться в лівому нижньому великому блоці клавіш і мають білий колір. При натисканні на ці клавіші в ЕОМ вводиться код символу, який зображений на клавіші в залежності від натиснутої клавіші Shift, Caps Lock та встановленого режиму кирилиці або латинських букв. Як правило, при натисканні на ці клавіші на екрані ЕОМ відображається відповідний символ. Клавіша пробіл також має своє відображення на екрані – позиція, у якій не видно ніякого символу. Латинські літери зображені чорним кольором, символи кирилиці, як правило, - червоним. Для відображення символів кирилиці на екрані монітора необхідно користуватись спеціальними програмами – драйверами клавіатури. В цих програмах вказується з допомогою яких клавіш можна перемикати режим введення латинських букв або символів кирилиці (як правило, для цього використовують допоміжні клавіші).
Функціональні клавіші розміщенні у верхньому рядку і позначаються від F1 до F12. Стандартного призначення вони не мають. Їх призначення визначається конкретно програмою, з якою в даний момент працює користувач. Функціональні клавіші часто використовуються в комбінаціях з допоміжними клавішами. Клавіша F1, в більшості випадків, використовується для виклику допомоги з конкретного програмного продукту або режиму роботи.
Клавіші редагування тексту.
Ins (Insert) – перемикання між режимом вставки або заміни символів.
Backspace – знищує символ, який знаходиться зліва від курсору, при цьому курсор переміщується на одну позицію ліворуч.
Del (Delete) – вилучає символ, який знаходиться в позиції курсору, при цьому переміщується текст справа від курсору на одну позицію ліворуч.
Клавіші управління курсором.
<,>,v,^ - клавіші переміщення курсору відповідно на одну позицію вправо, вліво, чи один рядок вгору або вниз.
PgUp (Page Up) – перегорнути сторінку вгору (назад). Під сторінкою розуміють видиму на екрані частину тексту тощо.
Pg Dn (Page Down) – перегорнути сторінку вниз (вперед).
Home – перейти на початок (як правило, рядка).
End - перейти в кінець (як правило, рядка).
Tab – переміщення курсору в стандартному режимі на 8 позицій вправо.
Допоміжні клавіші. До них відносяться Ctrl, Alt, Scroll Lock. ці клавіші самостійного значення не мають. Часто використовуються у комбінаціях з іншими клавішами.
Інші клавіші.
Esc – відмінити розпочаті дії, завершити роботу в деякому режимі без збереження змін і повернутися до попереднього.
Enter – виконати певну дію або підтвердити виконання певної дії. В текстових редакторах натискання цієї клавіші, як правило, означає кінець абзацу і створення нового.
Num Lock – переключення між режимами введення цифр або роботи в режимі управління курсором на правій частині клавіатури. При зафіксованому режимі набору цифр у правій верхній частині клавіатури вмикається відповідний індикатор.
Caps Lock – фіксація верхнього або нижнього регістру (великі або маленькі літери). При зафіксованому верхньому режимі у правій частині клавіатури вмикається відповідний індикатор.
Shift – використовується в комбінації з алфавітно – цифровими клавішами для набору символів в іншому регістрі.
PrtScr – отримання копії екрану на принтері (у Windows – запис копії екрану у буфер обміну).
Pause/Break – призупинка виконання операції введення/виведення (призупинка виконання програми).
Комбінації кл.
Комбінації кл випадках для виконання певних дій необхідно натиснути одночасно декілька клавіш, наприклад, для виходу з деяких програмних продуктів використовують клавіші Ctrl та X .Якщо необхідно одночасно натиснути дві або більше клавіші, то будемо записувати цю дію як послідовність клавіш, які з’єднані знаком “плюс”, наприклад: Ctrl+Х. Для отримання потрібного ефекту спочатку натискають ту клавішу , яка вказана першою і, не відпускаючи її, натискають інші клавіші в тому порядку, в якому вони були вказані в комбінації клавіш. Після натискання останньої вказаної в комбінації клавіші необхідно відпустити всі клавіші.