Таблиця 3.5.2 Вплив підвищення використання ОВФ на господарську діяльність підприємства.
Освоєння проектної потужності на даному підприємстві становить:
Опп б = (Об / Ппп б ) * 100 = (5 / 8,80) *100 = 56,8%.
Опп пл. = (Опл / Ппп пл. ) *100 = (5,51 / 8,80) *100 = 62,6%.
Фондовіддача на даному підприємстві зросла на:
?Фпл = 0,51 / 3 = 0,17 грн./грн.
Тоді у плановому році вона становитиме:
Фпл = 1,6 + 0,17 = 1,77 грн./грн.
Коефіцієнт віддачі спожитих фондів визначаємо за формулою:
Кв.с пл = Опл / Ар = 5,51 / 0,261 = 21,1 грн./грн.
Коефіцієнт фондозйому визначається за формулою:
Кфз пл = Опл / %Соб.од.ф = 5,51 / (0,041 * 0,165) = 8,1 млн.грн.
Продуктивність праці у плановому періоді складатиме:
Пп = 5,51 / 291 = 0,019 (у базовому році – 5 / 280 = 0,018).
Зміну собівартості у плановому періоді визначаємо наступним чином:
Спл = (Сб / Об) * (Опл - зниження собівартості продукції) =
= (4,10 / 5) * (5,51 – 0,17064) = 0,82 * 5,33936 = 4,38 млн. грн.
Отже, абсолютна зміна собівартості у порівнянні з базовою буде становити:
?Спл = 4,38 – 4,10 = 0,28 млн. грн.
Витрати на 1 гривню реалізованої продукції у плановому періоді будуть становити:
В1грн = 4,38 / 5,51 = 0,79 (у базовому – 4,10/ 5= 0,82 );
Звідси видно, що освоєння проектної потужності на даному підприємстві зросла на 5,8%, також підвищилась фондовіддача на 0,17 потім на 1 грн. реалізованої продукції затрати у плановому періоді зменшилась на 3,6 %, а за рахунок того, що збільшився обсяг виробництва продукції на 10,2 %, а загальна собівартість зросла на 6,8 %.
Тоді середня заробітна плата у базовому році складатиме ( грн.):
ЗПбаз = (Сбаз – Мв) / Чпбаз , тобто:
ЗПбаз = (4,10 – 2,80) / 280 = 1300 / 280 = 464 грн.
Заробітна плата у плановому році середня складатиме:
ЗПпл = (Спл – ((Мв / Об) * (Опл + додаткові витрати))) / Чппл ;
ЗПпл = (4,38 – ((2,80 / 5) * (5,51 + 30,63))) / 291 = 474 грн.
Прибуток визначаємо:
П = О – С, тобто у базовому році прибуток складатиме:
Пб = Об – Сб = 5 – 4,10 = 1 млн. грн.
У плановому періоді:
Ппл = Опл – Спл = 5,51 – 4,38= 1,13 млн.грн.
Визначаємо рентабельність:
Р = (П / С) * 100%, тобто у базовому році рентабельність дорівнює:
Рб = (Пб / Сб) * 100 = (1 / 4,10) * 100 = 24,39 %;
Рпл = (Ппл /Спл) * 100 = (1,13 / 4,38) * 100 = 25,71%.
За рахунок підвищення ефективності використання ОВФ продуктивність праці зросла на 5,5 %, а середня зарплата збільшилась на 2,1 %. Отже, вище вказані заходи по підвищенню ефективності використання ОВФ виправдали себе: прибуток підприємства зріс на 0,13 %, рентабельність виробництва зросла на 5,4%.