Розділ 2. Розрахункова частина.
Завдання 1.
Таблиця 1.1.
Дані про роботу 20 верстатобудівних заводів у звітному році.

n=4;
i== SHAPE \* MERGEFORMAT 8 люд.-год.
.
0
4
.
1
2
.
4
?
?Таблиця 1.2
Групування верстатобудівних заводів за затратами праці

I= SHAPE \* MERGEFORMAT 52 чол.
5
137
398
min
max
?
?
?
?
n
X
X

Таблиця 1.3
Комбінаційне групування
Таким чином , біля 30% заводів (групи ІІІ) маючи лише близько 30% робітників виробляють близько 40% деталей і мають 26,3% фонду оплати праці.
Завдання 2.
Використовуючи ряд розподілу за затратами праці обчислимо:
а)Середні затрати праці на виготовлення 1 деталі.
Використовуємо формулу середньої арифметичної зваженої.

Середні затрати праці на виготовлення 1 деталі.
Таблиця 2.1.
SHAPE \* MERGEFORMAT 1525 люд.-год.
.
2
20
05
.
43
*
?
?
?
?
?
f
f
X
X


Таблиця 2.2.

2.Моду даного ряду
Найбільшій частоті f=8 відповідає модальний інтервал 1,47-2,38.

3. Знаходимо медіану. Для цього визначаємо медіанний інтервал. Накопиченій сумі частот(13) відповідає частота 8, їй відповідає медіанний інтервал 1,47-2,38.
SHAPE \* MERGEFORMAT ?
?
039 люд.-год.
.
2
8
5
2
20
*
91
.
0
47
.
1
1
2
*
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Me
f
Me
S
f
Me
i
Me
X
Me

4. Середнє лінійне відхилення. Оскільки в нас згруповані дані, використовуємо формулу середнього лінійного відхилення зваженого.
SHAPE \* MERGEFORMAT 75 люд.-год.
.
0
20
3
*
15
.
2
745
.
3
4
*
15
.
2
835
.
2
8
*
15
.
2
925
.
1
5
*
15
.
2
015
.
1
//
\
/
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
f
X
X
f
tttttt
d


Завдання 3.
На основі даних про виробництво деталей визначимо:
1. Розмах варіації.
SHAPE \* MERGEFORMAT 64 люд.-год.
.
3
56
.
0
2
.
4
min
max
?
?
?
?
?
X
X
R

2. Дисперсію.
3
3.Середнє квадратичне відхилення.
SHAPE \* MERGEFORMAT 90люд.-год.