ПЛАН
Вступ.......................................................................................................2-4
1.Характеристика існуючої організації виробництва у доготівельних цехах ресторану «Колиба» ....................................................................5-8
1.1.План-схема підприємства..............................................................9-12
1.2.Фотографія робочого дня кухаря................................................13-14
1.3. Ôàêòè÷íèé і проектувальний баланс робочого часу......................15
1.4.Меню ресторану «Колиба» на 2.05...................................................16
1.5.Перелік обладнання в гарячому і холодному цехах........................17
1.6.Розрахунок витрат часу на виконання виробничої програми доготівельних цехів......................................................................................18-19
2.Організація робочих місць і фактори забезпечення нормальних умов праці....................................................................................................20-22
3.Методи вдосконалення існуючої організації виробництва (висновок)...........................................................................................23-24
Список використаної літератури............................................................25