1. сутність поняття планування.
2.сутність та структура об’єктів планування.
3. форми планування та види планів.
4. система планових показників планування.
6. принципи планування.
7. методи планування.
8. м-ди прийняття перед планових рішень.
9. балансовий м-д у плануванні.
10. нормативний метод планування.
11. програмно-цільовий м-д в плануванні.
12. структура, показники виробничої програми
13. Планування виробничої потужності підприємства.
14. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничих потужностей.
15. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання.
16. Завдання та зміст плану МТЗ.
17. Планування потреби в ресурсах на основне виробництво
18. Планування потреби в м-лах для виконання плану незавершеного в-ва
19 Потреба в матеріалах на ремонт будівель, обладнання, інструменті, мастильних матеріалах
20. Планування потреби в обладнанні та зап.частинах до нього
21. Планування потреби в матеріалах та утворення вир.запасів.
22 . планування потреби в незавершеному в-ві.
23. Баланс мат.ресурсів на п-ві.
24.Сутність стратегічного планування.
25.Типи стратегій.
26.Структура і технологія стратег. планування
27. Зміст, функції та структура поточного планування.
28. Оперативно-виробниче планування (ОВП).
29. Зміст та завдання плану по праці та персоналу.
30. Планування росту продуктивності праці на п-ві.
31. Методика розрахунку впливу техніко-організац. факторів на прод. прці.
32. Планування потреби в персоналі
33. Визначення планової к-ті робітників для виконання в-чої програми
34. Цілі та завдання планування ОП на підприємстві
35. Склад або основні статті ФОП.
36. Планування фонду ЗП на п-в
37. Розрахунок планового фонду погодинної ЗП працівників
38. Визначення загального ФЗП по п-ву
39. Планування середньої ЗП на п-ві
40. Зміст та завд плану по в-тах.
41. Планування зниження собів про-ції на промисл п-вах.
42. Планування зниж собів по техн-економ ф-рах
43. Розрах економії в-т по окремих техніко-економ факторах.
44. Планування амортизаційних відрах і пасивів п-ва.
45. Планування витрат і відрахувань.
46. Планування рентабельності роботи п-ва
47. Цілі та завдання фінансового планування.
48. Зміст фінансового плану підприємства
49.Планування рентабельності підприємства.
50. перевірка фінансового плану
51. Розрахунок економії чисельності працівників за факторами.
52. Розрахунок повної трудоємності робіт на виконання плану в-ва