Заняття №
Тема: МКТ газів.
Д/з: § 4.1-6
Конспект.
1. В фізиці широко використовують моделі – ідеалізовані поняття.
Ідеальним газом називається такий газ, молекули якого ні при яких умовах не взаємодіють одна з одною і розмірами молекул можна знехтувати.
Ідеальний газ - це теоретична модель реальних газів. До цього поняття найкраще підходить водень і гелій при невеликих тисках. Тиск газу залежить від кількості молекул в одиниці об’єму – EMBED Equation.3 і від середньої кінетичної енергії поступального руху молекул - EMBED Equation.3 . Ця залежність виражається основним рівнянням МКТ.
EMBED Equation.3 - кількість молекул в одиниці об’єму.
EMBED Equation.3 - середня кінетична енергія поступального руху.
EMBED Equation.3 - тиск газу.
2. Оскільки тиск газу залежить від кінетичної енергії молекул, а кінетична енергія залежить від швидкості руху, а швидкість від температури, то тиск газу залежить і від температури, то тиск газу залежить і від температури. Графічно ця залежність зображується прямою лінією, тому вона називається лінійною.

EMBED Equation.3 - тиск прямопропорційний температурі.
EMBED Equation.3
3. Якщо температуру зменшити, то і тиск газу зменшиться, оскільки зменшується швидкість руху молекул. Даний графік перетинається з віссю температур в точці –237,150. Значить при цій температурі тиск газу має дорівнювати нулю, тобто швидкість молекул теж має дорівнювати нулю.
Температура, при якій повинен припинитись поступальний рух молекул, називається абсолютним нулем.
Шкала температур, в якій за початок відліку взята температура абсолютного нуля, називається термодинамічною шкалою температур (шкалою Кельвіна).
Температура по цій шкалі називається термодинамічною і вимірюється у кельвінах.
4. Зв’язок між кінетичною енергією молекул і термодинамічною температурою виражається рівнянням Больцмана:
EMBED Equation.3 - стала Больцмана.