ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
Тема: Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)
Мета роботи: Вивчити закономірності послідовного і паралельного сполучення провідників. Вчитись складати електричне коло.
Необхідне обладнання: 1. Джерело струму.
2. Амперметри – 3 шт.
3. Вольтметри – 3 шт.
4. Реостат.
5. Невідомі опори – 2 шт.
6. Ключ.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Послідовним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому кінець першого опору сполучається з початком другого, кінець другого опору сполучається з початком третього опору і т.д.
При послідовному сполученні опорів сила струму протікає через кожний опір однакова, загальна напруга на послідовно сполучених опорах дорівнює сумі напруг на окремих опорах і загальний опір дорівнює сумі окремих опорів.
U=U1+U2+U3
Rекв.=R1+R2+R3
I=I1+І2+І3
Паралельним сполученням опорів називається таке сполучення, при якому одні кінці опорів сполучені в один вузол, а другі кінці опорів сполучені в другий вузол. При паралельному сполученні сила струму в загальній частині кола дорівнює сумі струмів в паралельних вітках, а напруга на кожний опір одинакова.
При паралельному сполученні опір зменшується, тому що збільшується поперечний переріз. Загальний або еквівалентний опір при паралельному сполученні визначається по формулі:
EMBED Equation.3
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
І. Послідовне сполучення:
Складаємо коло по схемі:

Виміряємо амперметром силу струму в колі І та напругу на опорах (U1i U3) і загальну напругу (U).
Перевіряємо формулу: U=U1+U2
Визначаємо опори: EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 .
Перевіряємо формулу: R=R1+R2.
Результати виміру заносимо в табличку:
ІІ. Паралельне сполучення
Складаємо коло по схемі:

Виміряємо силу струму в загальній частині кола ( І ) та паралельних вітках (І1, І2) та напругу (U).
Перевіряємо формулу: І=І1+І2
Визначаємо опори: EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 ; EMBED Equation.3 ;
Перевіряємо формулу: EMBED Equation.3
Результати виміру заносимо в табличку:
СКЛАСТИ ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ
Оформити результати виміру.
Нарисувати схеми електричних кіл.
Коротко, своїми словами описати виконання роботи.
Відповісти на питання:
а) яка залежність між опорами і напругою при послідовному сполученні?
б) яка залежність між опором 21 струмом при паралельному сполученні опорів?
в) чому дорівнює еквівалентний опір при паралельному сполученні “ “ однакових провідників, опір кожного із них?
г) де використовують послідовне сполучення?
д) де використовується паралельне сполучення?