Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській області .
Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” входить до єдиної банківської системи України.
Банк у своїй роботі керується Законами України “Про банки і банківську діяльність” ,“Про господарські товариства”,іншими законодавчими актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного агропромислового банку “Україна”.
Статутний фонд банку “АВАЛЬ” становить 19.74 млн. гривень.
Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є структурним підрозділом банку , суб”єктом господарювання,має власний консолідований баланс з урахуванням балансів підзвітних їй установ ,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку відповідно до бізнес-плану Дирекції ,затвердженого Правлінням банку.
Дирекція діє на підставі “Положення про Дирекцію Акціонерного почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградській області”.
У своїй діяльності керується законами України,постановами Верховної Ради та Уряду України,нормативними актами Національного банку України ,Статутом та іншими нормативними документами банку “Аваль”.

Дирекція здійснює такі банківські операції :
- залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів ;
- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування ;
- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників
інвестованих коштів;
- купівля , продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
- придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг , прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг);
- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду ( лізинг);
- купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;
- довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів;
- надання консультаційних послуг;