Лабораторна робота №1.
Вивчення основних утиліт для визначення працездатності хосту
Порядок виконання роботи.
Відкрийте вікно командного рядка на комп'ютері. Для цього необхідно вибрати команду Пуск/ Виконати і у вікні, що відкрилося, ввести букви cmd. Клацніть ОК.
Після появи вікна Командний рядок, там, де з'явився курсор, наберіть команду ipconfig і натисніть клавішу Enter. З’явиться повідомлення, яке містить інформацію про підключення вашого комп'ютера до мережі. Проаналізуйте результат.
1. Протестуйте (пропінгуйте) з'єднання з віддаленими вузлами, згідно свого варіану. Результати представте у вигляді таблиці поданої нижче.
Номером варіанту є номер студента за списком групи.
2. За допомогою утиліти ping з ключем -а визначте доменні імена тих вузлів з попередньої таблиці, для яких результат тестування виявився позитивним. Результат подайте у вигляді таблиці:
3. За допомогою утиліти ping визначте IP-адреси вузлів, відомих доменних імен.
4. За допомогою команди tracert визначте маршрути проходження пакетів до вузлів з таблиці, наведеної в п. 3. Результати подайте у вигляді схем.
2.5. Виявити структуру підключення вашого комп'ютера до Інтернету.
2.6. Дізнатися, які сусідні комп'ютери.
2.7. Видрукувати маршрут маршрутизації.
2.8. Проведіть трасування маршруту в утиліті NeoTrace Pro 3.25.

Виберіть в полі Target адресу ресурсу і натисніть на кнопку Go.
При зверненні до даного сервера на карті буде видно шлях, який проходять пакети, а також реєстраційну інформацію про сервер (у правій частині вікна).
При натисненні на List View з’явиться схема цього шляху і (у вигляді таблиці) IP-адреси всіх мереж, через які проходив запит, а також час подорожі пакетів від однієї мережі до іншої.
Зміст звіту
1. Надати результати тестувань, проведених відповідно п.п. 1-3 у вигляді таблиць.
2. Описати схеми маршрутів проходження пакетів до вузлів з таблиці, наведеної в п. 3.
3. Описати структуру підключення вашого комп'ютера до Інтернету. Вказати сусідні комп'ютери.
4. Таблиця маршрутизації.
5. Описати шлях, який проходять пакети, а також реєстраційну інформацію про сервер, використовуючи утиліту NeoTrace Pro 3.25. Надати схему шляху у вигляді таблиці і IP-адреси всіх мереж, через які проходив запит, а також час подорожі пакетів від однієї мережі до іншої.
6. Висновок.