Типи установ
Інститут
Інститут – це науково-дослідна установа, основним завданням якої є проведення досліджень згідно пріоритетних напрямків своєї діяльності.
Перелік пріоритетних напрямків досліджень та їх зміст затверджується президією НАНУ.
Структура інституту
Основною структурною одиницею є науковий відділ, який виконує одне чи декілька завдань з пріоритетних напрямків.
Основні посади:
головний науковий співробітник ( академік або член-кореспондент НАНУ, мінімум доктор наук чи професор);
провідний науковий співробітник (доктор наук);
старший науковий співробітник (доктор чи кандидат наук);
молодший науковий співробітник (кандидат наук);
провідний інженер (вища освіта, диплом магістра);
інженери І, ІІ, ІІІ категорій;
допоміжний персонал.
Організація досліджень
Дослідження організовані у вигляді наукових тем, кожна з яких має назву та перелік завдань, які потрібно виконати за період її чинності (3-5 років). Кожна тема має наукового керівника, який несе повну відповідальність за зміст та якість виконаних досліджень за цією темою
Результатами досліджень є нові знання, оформлені у вигляді наукових публікацій, патентів,доповідей на конференціях, експериментальні взірці, участь у виставках, науково-технічні звіти
В кінці теми подається заключний науково-технічний звіт, що підписується керівником теми та усіма виконавцями і затверджується директором інституту та секретарем відділення, до якого належить інститут.
Науково-дослідні центри
При інститутах, можуть діяти наукові центри, функції яких близькі до завдань інституту. Вони мають право проводити самостійну фінансово-економічну діяльність. Фінансування тем проводиться з бюджету.
Структура фінансування
зарплата виконавців теми;
накладні витрати;
витрати на матеріали для виконання теми;
витрати на службові відрядження.
Дослідні виробництва
Основним завданням дослідного виробництва є допомога у створенні обладнання для проведення досліджень, виготовлення дослідних взірців.
Галузеві академії
Крім НАНУ існує ще 5 галузевих академій:
Академія педагогічних наук;
Академія правових наук;
Академія аграрних наук;
Академія ?
Академія медичних наук.
Академії-громадські організації
Крім НАНУ та 5-ти галузевих організацій існують Академії-громадські організації, які не фінансуються з бюджету, а є громадськими утвореннями. Їх є близько 15. Найбільшими з них є:
Академія наук вищої школи;
Академія інженерних наук;
Академія комп’ютерних наук;
Організація науки в системі Міністерства освіти і науки України
Означення та історія
Міністерство освіти і науки є органом виконавчої влади із забезпечення реалізації наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
Міністерство освіти і науки – ключовий об’єкт з організації і проведення наукових досліджень.
Науково-технічна діяльність пов’язана із застосуванням результатів досліджень в техніці.
Акредитація та ностерифікація
Акредитація – це процес перевірки якості підготовки спеціалістів вузом та видачі відповідної документації. Процес акредитації є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів.
Ностерифікація – це визнання дипломів про вищу освіту, а також кандидатських та докторських звань, які видані в інших державах.
Міністерство освіти і науки України є правонаступником установ СРСР:
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти України;
Міністерство освіти України;
Комітет з професіонально-технічної освіти при Кабінеті міністрів;
Держкомітет з науково-технічної політики.

TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc212862374" Типи установ PAGEREF _Toc212862374 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc212862375" Інститут PAGEREF _Toc212862375 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc212862376" Структура інституту PAGEREF _Toc212862376 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc212862377" Організація досліджень PAGEREF _Toc212862377 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc212862378" Науково-дослідні центри PAGEREF _Toc212862378 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc212862379" Структура фінансування PAGEREF _Toc212862379 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc212862380" Дослідні виробництва PAGEREF _Toc212862380 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc212862381" Галузеві академії PAGEREF _Toc212862381 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc212862382" Академії-громадські організації PAGEREF _Toc212862382 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc212862383" Організація науки в системі Міністерства освіти і науки України PAGEREF _Toc212862383 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc212862384" Означення та історія PAGEREF _Toc212862384 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc212862385" Акредитація та ностерифікація PAGEREF _Toc212862385 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc212862386" Міністерство освіти і науки України є правонаступником установ СРСР: PAGEREF _Toc212862386 \h 3