Рецензія на наукову статтю Корконос О.В. на тему “Зношеність основних виробничих фондів і ефективність виробництва”
В статті висвітлюються результати наукового дослідження, щодо впливу рівня зношеності основних виробничих фондів підприємства на результати господарської діяльності, зокрема на обсяги виробництва продукції і ефективність виробництва. Вирішення цих проблем на сучасному етапі розвитку економіки дозволяє забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції.
Одержані результати на основі використаних сучасних методів наукових досліджень, зокрема: кореляційний аналіз взаємозв’язків, для доказу взаємозв’язків використаємо критерій значимості Ст`юдента. На основі використання відповідного методичного забезпечення, автором отримано достовірні результати дослідження. Отримана залежність між коефіцієнтом зносу і ефективністю виробництва продукції дозволяє використовувати її в господарській діяльності. Крім того, автором приділена значна увага залежності обсягу виробництва продукції від досліджуваної категорії, за даними автора підвищення коефіцієнта зносу на 1% спричиняє підвищення витрат на 0,01 грн. проданої продукції. Отже, чим менший коефіцієнт зносу тим менші витрати на одиницю продукції, з його збільшенням витрати відповідно зростають, що призводить до зменшення ефективності виробництва.
Автором статті дотримано вимог стандартів, щодо оформлення наукової публікації.
Результати науково – дослідної роботи свідчать про те, що ступінь зношеності основних виробничих фондів значною мірою впливає на обсяги виробництва і собівартість продукції. Чим менший коефіцієнт зносу тим більше виготовляється продукції і тим самим забезпечується зменшення витрат на одиницю проданої продукції, що забезпечує підвищення ефективності виробництва. Ця проблема не розкрита повністю тому необхідне її подальше дослідження і вивчення.
Вище викладене дозволяє зробити певний висновок, що наукова стаття дозволяє розкрити теоретичні аспекти і рекомендації до опублікування.
26.05.2008р.