Рецензія курсової роботи (творчого проекту)
Автор: Квасов Руслан Володимирович
Місто: Дубно
Навчальний заклад: Дубенська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1
Фах: вчитель інформатики та фізики, категорія «спеціаліст»
Вчений ступінь, звання: –
Тема: “ Організація навчальної діяльності учнів при вивчені Microsoft Excel (комп’ютерна презентація)
Аналіз структури
Обсяг – 1,54 Мбайт.
План – оформлено в графічному стилі, відповідає шкільній програмі
Структурні елементи – творчий проект складається з презентації на 28 слайдах.
Аналіз змісту
Актуальність теми та практична спрямованість. . Тема, розкрита в проекті, є актуальною при вивченні інформатики і може використовуватись на уроках інформатики для поглиблення знань учнів, а також спонукає учня до самостійного вивчення даної теми.
Науковий рівень. достатній.
Стиль викладу (доступність, послідовність, логічний зв'язок): структурні елементи логічно пов'язані.
Використання власного досвіду: використано власний досвід.
Ступінь розкриття сутності наукових досліджень та нових педагогічних технологій: дана робота виконана з використанням проектної методики та власних експериментальних досліджень з програмою Power Point, використано дидактичні матеріали у вигляді графічних елементів i малюнків.
Висновки та рекомендації
Рівень написання реферату (творчого проекту): достатній
Де можна використати: на уроках інформатики при вивченні теми «Електронні таблиці Excel»
Рецензент Буняк Володимир Олександрович
Дата 20.06.2006 Підпис