Рецензія на наукову статтю
В науковій статті автор наводить результати наукових досліджень щодо рівня ефективності виробництва залежно від фондоємності продукції. В дослідженнях використана вихідна інформація, яка дозволила автору зробити висновки щодо залежності ефективності виробництва від рівня фондоємності продукції.
В дослідженнях використано сучасну методологію та сучасні методи дослідження , які дозволили автору зробити обґрунтовані висновки на основі наступних показників:
1 ) коефіцієнта кореляції;
2 ) лінійного відхилення коефіцієнта кореляції ( оцінки точності визначеного коефіцієнта кореляції );
3 ) критерію значущості ( критерію Ст’юдента ).
Незважаючи на пророблену автором роботу, у статті не було висвітлено всі аспекти розглянутої ним теми. Тому ця стаття може бути основою для подальших розробок даної теми.