РЕЦЕНЗІЯ
на методичні вказівки “Стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень” (укладачі Є.Ваврук, Р.Попович) до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальностей 7.091501 і 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.091503 і 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи“
Дані методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей 7.091501 і 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.091503 і 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи“ написані відповідно до діючої програми з курсу “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”.
Мета видання – допомогти студентам в активному і неформальному засвоєнні методів стиску зображень для передачі їх через різноманітні лінії зв’язку. Це є особливо актуальним у зв’язку з гострою нестачею підручників українською мовою з предмету “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень” для технічних спеціальностей.
В основних теоретичних відомостях наводяться основні положення та формули, описано етапи стиску зображень з використанням двовимірних дискретних косинус них перетворень.
У кінці методичних вказівок подано приклад програми на мові Matlab 6.0, яка реалізує описані раніше етапи стиску зображень.
Вважаю, що рецензовані методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей 7.091501 і 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.091503 і 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи“ відповідають вимогам дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”, написані на високому професійному рівні, а тому можуть бути опублікованими та впровадженими у навчальний процес у вищих навчальних закладах технічного профілю.
Доцент кафедри ЕОМНУ “Львівська політехніка”, к.т.н. В.Пуйда