Присутні: заступник декана факультету доц. Кащенко M. П., доц. Макаров И. К., доц. Волошин Г.В., асистенти Кривоніс Б.Н., Литвин С.Ф., студенти І курсу.               Порядок денний:1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.2.Робота з озеленення та упорядження навколишньої території                I. СЛУХАЛИ:Макарова П. К. Інформація керівника виробничо-польової практики.                ВИСТУПИЛИ:Кривоніс Б. M. запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.Литвин C.O. зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.                УХВАЛИЛИ:1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.                II. Слухали: