Пояснювальна записка
до фінансового плану підприємства
Полицької виправної колонії № 76
на 2006 рік

Характеристика підприємства.
Підприємство Полицької виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Рівненській області № 76 затверджене Міністерством внутрішніх справ СРСР наказом від 03.02.1962 року № 0187.
Підприємство Полицької виправної колонії № 76 є державним підприємством, заснованим на загальнодержавній власності і підпорядковується Державному департаменту України.
Майно підприємства, комунікації, будівлі, споруди, що знаходяться на його балансі закріплені за ним на правах повного господарювання.
Згідно зі Статутом підприємство створено з метою залучення до праці засуджених і забезпечення їх професійного навчання.
Метою діяльності підприємства є беззбиткова господарська діяльність.
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок в банку.
Операційна діяльність підприємства в 2006-у році полягає у виробництві та реалізації продукції
Технічні характеристики виробничих потужностей підприємства наступні:
місткість – 3225 тис. грн.;
щодобова потужність – 12,9 тис. грн.;
потужність – 11,2 тис. грн. на добу;
базисний вихід готової продукції,
в тому числі:
- виробництво інших неметалевих виробів – 55%;
- текстильна промисловість та пошиття одягу – 93 %;
- виробництво деревини та вироби з деревини – 62 %
Всього – 70 %.
Чисельність працюючих на підприємстві станом на 01.07.05р. склала 705/57 чол.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2005 рік (очікувана) 94,00 грн.
Рентабельність виробництва за 2005 рік (очікувана)- 2,7 %.
Підприємство розташоване на одній території загальною площею- 48,44 га.
Право на постійне користування земельною ділянкою надано згідно рішення Рівненської обласної Ради народних депутатів № 418 від 09.12.1977 року.

Формування фінансового плану.
Фінансовий план підприємства Полицької виправної колонії № 76 на 2006 рік сформовано на базі таких вихідних даних:
- уточнений попит на продукцію та можливий обсяг її реалізації, у тому числі за укладеними договорами;
- норми та нормативи використання виробничих потужностей, затрат праці, фінансових та матеріальних ресурсів
Головними причинами збільшення обсягів доходів
фінансового плану на 2006 рік є:
збільшення обсягів виробництва товарної продукції;
зменшення залишків готової продукції;
підвищення продуктивності праці;
освоєння нових видів продукції.Питома вага податків та обов'язкових платежів до бюджету в обсязі очікуваних доходів:

Обсяги та напрями розподілу чистого прибутку підприємства в 2005-у р наступні:

Начальник Полицької виправної колонії № 76 В.В.Рак