Практичне заняття 10
Тема: «Порівняльний аналіз фінансового стану підприємства в розрізі галузевих показників»
Мета: Дослідити фінансовий стан підприємства в розрізі галузевих показників
Таблиця 1
Порівняльний аналіз показників фінансового стану
Показники
Алгоритм розрахунку
Напрям
зміни
2005
2006
Відхилення від галузевого значення
Підприємство
Галузь
Підприємство
Галузь
2005
2006

Коефіцієнт
незалежності
Власний капітал/
Актив
Збіль-
шенняКоефіцієнт
стабільності
Власні оборотні кошти/
Позичкові кошти
Збіль-
шенняКоефіцієнт
рентабельності
Прибуток/
Собівартість
Збіль-
шенняКоефіцієнт
заборгованості
Позичкові кошти/
Актив
Змен-
шенняКоефіцієнт
маневреності
Власні оборотні кошти/
Власний
капітал
Збіль-
шенняКоефіцієнт
поточної
ліквідності
Поточні активи/
Поточні зобов'язання
Збіль-
шенняВисновки: _________________________________________________________
__________________________________________________________________Таблиця 2
Стандартизовані показники фінансового стану в галузевому розрізі
Показники
Усі галузі
Промисловість
Сільське господарство
Будівництво
Торгівля
Транспорт


2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006

Коефіцієнт незалежності
0,66
0,91
0,95
1
1
0,95
0,86
0,80
0,98
1
0,96
0,98
0,67
0,72
0,79
1
1
0,69
0,63
0,5
1
0,92
0,75
0,61

Коефіцієнт стабільності
0,79
1
0,73
0,9
1
0,86
0,93
0,91
1
0,92
0,89
0,85
0,77
0,86
0,97
1
1
0,65
0,6
0,5
1
0,83
0,88
0,78

Коефіцієнт рентабельності
-0,73
1
-0,93
-1,2
-1,6
0,14
1
-2
-1,27
1
0,84
-0,72
-1,35
0,70
0,91
1
0,03
1
0,93
0,86
-3,71
0,14
0,79
1

Коефіцієнт заборгованості
0,86
0,78
1
0,9
0,74
0,81
1
0,81
0,87
0,79
1
0,94
0,67
0,70
0,78
1
1
0,95
0,91
0,88
1
0,88
0,83
0,92

Коефіцієнт маневреності
-0,87
0,83
1
-0,4
1
1,1
1,5
1,8
3,45
1,82
1,55
1
0,64
0,69
0,80
1
1
1,28
2,17
2,33
0,2
0,3
0,5
1

Коефіцієнт поточної ліквідності
1
0,89
0,81
0,73
1
0,91
0,94
0,91
1
0,89
0,94
0,89
0,81
0,89
0,93
1
1
0,93
0,9
0,88
1
0,97
0,88
0,82