Актуальність вивчення проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального
становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на
стику різних наук. Соціологія відносить їх до найважливіших. Зважаючи на
те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних
суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес
до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності,
норми моралі, традиції тощо. Цими ж питаннями переймається ювентологія
(наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки
про людину.
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку
суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у
соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно
суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві,
з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні — кохання,
дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох
проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір
професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо.
Не менш актуальними є здоров я, освіта молоді, спілкування її з
дорослими й однолітками.
Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням
позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрібен
глибокий системний аналіз буття молоді, чим і покликана займатися
соціологія молоді.
Актуальність вивчення проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального
становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на
стику різних наук. Соціологія відносить їх до найважливіших. Зважаючи на
те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних
суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес
до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності,
норми моралі, традиції тощо. Цими ж питаннями переймається ювентологія
(наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки
про людину.
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку
суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у
соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно
суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві,
з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні — кохання,
дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох
проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір
професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо.
Не менш актуальними є здоров я, освіта молоді, спілкування її з
дорослими й однолітками.
Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням
позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрібен
глибокий системний аналіз буття молоді, чим і покликана займатися
соціологія молоді.

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Психолого-педагогічні проблеми у молодіжному середовищі
Соціологія молоді — галузь соціології, яка досліджує
соціально-демографічну спільність суспільства, що перебуває в процесі
переходу від дитинства до дорослого життя і переживає стан сімейної та
позасімейної соціалізації, інтерналізації норм і цінностей, творення
соціальних і професійних очікувань, ролей, статусу.
Соціологія молоді не тільки запозичує здобуті ними знання, а й інтегрує
їх у цілісну систему, завдяки чому перебирає на себе функції цілісного
системного аналізу молодого покоління у соціальній структурі,
політичному, економічному, соціальному й духовному житті суспільства.
Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і
політичне становище молоді, тому поняття, що характеризували молодь
колишнього суспільства («соціальний портрет молоді», категорії
(«потреби», «поведінка», «діяльність»), потребують су-їасного аналізу,
переосмислення та уточнення.
Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких
найголовнішими є:
— низький рівень життя, безробіття і значна економічна та соціальна
залежність від батьків;
— шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних