Зміст
Вступ ........................................................................................................................3
1. Розділ 1. Загальна характеристика об’єкта практики.....................4
2. Розділ 2. Оцінка техніко-економічних показників діяльності підприємства..........................................................................................................14
3. Розділ 3.Оцінка змін капіталу підприємства .................................................17
4. Розділ 4. Використання робочого часу та робочої сили на підприємстві...18
5. Розділ 5.Аналіз основних фондів підприємства.............................................21
6. Розділ 6. Аналіз „Звіту про фінансові результати”........................................23
7. Розділ 7.Структурно-динамічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами...................................................................................24
8. Розділ 8. Аналіз грошових потоків..................................................................25
9. Розділ 9. Система планування підприємницької діяльності.........................26
10. Розділ 10. Взаємовідносини з партнерами ..................................................37
11. Розділ 11. Заходи щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності...............................................................................................................41
12.Висновок...........................................................................................................44
13.Список використаної літератури.....................................................................45
Додатки
Вступ
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок майбутньої професії на ДП „ СОСНІВСЬКЕ лісове господарство”.
Під час практики студент набуває професійних умінь та навичок, необхідних для успішного виконання у майбутньому обов’язків економіста підприємства для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, здійснювати організаційно-управлінську роботу.
Основним завданням виробничої практики – є поглиблення професійної підготовки спеціаліста економіста, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях методики господарювання, формування вміння реально оцінювати переваги і недоліки різних методів господарювання, розвиток вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення.
Разом з цим завданням є збір основних планових і економічних даних, що характеризують планову і фактичну виробничо-господарську діяльність, техніко-економічні показники ефективності виробництва, інформації щодо системи взаємовідносин з партнерами, аналіз основних показників різних форм звітності.
Розділ 1. Загальна характеристика об’єкта практики
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», засноване на державній власності, створене на підставі наказу Державного комітету лісового господарства України від 31 жовтня 1991 року № 131 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України", зареєстровано в Єдиному державному реєстрі належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України та входить до сфери управління Рівненського обласного управління лісового господарства
Підприємство створено з метою:
ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.
Основними напрямками діяльності Підприємства є:
• Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності,
створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.
• Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень
на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.
Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників.
Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.
• Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.
• Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів,пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в забороненихмісцях та інших лісопорушень.
Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійсненняпротипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.
Облік лісових користувань.