ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ
Гіпертекстовий документ - це документ, який містить пов'язані посилання (гіпертекстові посилання) на інші документи, дозволяючи здійснювати переходи між ними за допомогою натискання вказівником мишки на гіперпосиланні.
Гіпертекстове посилання складається з двох частин: вказівника і адресної частини (URL). Вказівник - текст (або графічне зображення), на якому користувач повинен клацнути для того, щоб перейти в інше місце. URL - вказує адресу, з якої броузер буде завантажувати документ, коли користувач підведе до неї вказівник і натисне кнопку мишки. Текстові вказівники, як правило, підкреслені і виділені кольором.
Щоб дізнатись, чи є елемент сторінки гіпертекстовим посиланням, слід підвести до нього вказівник мишки. Якщо вказівник набере вигляду долоні, елемент є посиланням.
Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.
Формат адресного вказівника:
<А HREF= "URL">TeKCT вказівника</А>
Літера А у тегу <А HREF> означає вказівник (anchor), a HREF -"гіпертекстове посилання" (Hypertext REFerence).
Між початковим і кінцевим тегами знаходяться текст вказівника або зображення, які є гіпертекстовим посиланням на документ (або область документа), казаний у значенні <А HREF= "URL">.
Можливі значення:
http://... - створює посилання на WWW-документ;
ftp://... - створює посилання на ftp-сайт або розташований на ньому файл.
Якщо тип з'єднання і адреса машини не вказані, відправною точкою є адреса поточного документа. Це дозволяє використовувати
відносні посилання. Наприклад, посилання <А HREF = "docs/ title.htm"> Документація </А> зроблене на файл title.htm у папці docs.
ПРИКЛАД (поєднання гіпертекстовими посиланнями двох файлів)
1. Створити файл l.htm:
<HTML>
<HEAD>
<ТІТЬЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка</ТІТЬЕ>
</HEAD>
<BODY>
<Н1 ALIGN=CENTER>
НАРОДНІ ВІРУВАННЯ, ДЕМОНОЛОГІЯ, КОСМОГОНІЯ
/Н1
<А HREF="2.htm">yKpamcbKa міфологія</А>
</BODY>
</HTML>
2. Створити файл 2.htm:
<HTML>
<HEAD>
<ТІТЬЕ>Пов'язана сторінка</ТІТЬЕ>
</HEAD>
<BODY>
<НЗ ALIGN=CENTER>yKpaiHCbKa міфологія</НЗ> <Р ALIGN=JUSTIFY>
Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі давньої загальнослов'янської міфології. В українській міфології у художньо-образній формі знайшли поєднання реальні знання з фантастично-релігійними елементами та повір'ями. </Р>
<А HREF="l.htm">Ha початкову сторінку</А> </BODY> </HTML>

Відображення файлів програмою-броузером: Файл l.htm
баее 2.htm

Гіпертекстові посилання можуть існувати в межах одного документа, тобто бути внутрішніми. Цей тип посилань застосовується для зручності пересування у межах документа. Для цього необхідно за-Дати імена тих областей документа, на які необхідно послатись.
Атрибут NAME - позначає область документа, яка знаходиться між початковим і кінцевим тегами як можливий об'єкт для посилання. Значенням NAME може бути написане латиницею будь-яке сло-во-вказівник, унікальне для даного документа. Наприклад:
<А NAME="part">Po3flLm
Тепер можна посилатись на цю зону проспім вказуванням її імені після імені документа.
Наприклад, посилання <А HREF="documt'iit.html#part">Pc^ui
відправляє користувача у розділ "part" файла document.htm, а посилання
<А HREF= "#bottom">B кінець документа</А> - у розділ "bottom" поточного документа.
При переході за гіперпосиланням, застосованим до певної частини документа, зміст цієї частини з'являється, починаючи з початку вікна.
ПРИКЛАД
Доповнити зміст файлу 2.htm і виконати його розбиття на розділи: <HTML> <HEAD>
<ТПТЕ>Пов'язана сторінка</ТІТЬЕ> </HEAD> <BODY>
<А NAME= "part">3MicT</A><BR>
<А HREF= "2.Мт#рагЬІ">Розділ 1. Українська міфологія</А> <BR>
<А HREF= "2.гііт#раіі2">Розділ 2. Космогонічні уявлення</А>
<Р ALIGN=CENTER><A NAME= "parti" >Розділ 1</А> <НЗ ALIGN=CENTER>yKpaiHCbKa міфологія</НЗ> <р align=justify>Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі давньої загальнослов'янської міфології. В українській міфології у художньо-образній формі знайшли поєднання реальні знання з фантастично-релігійними елементами та повір'ями. В цілому українська міфологія аналогічна міфології інших країн світу, проте вона має виразний національний колорит і художньо-образну своєрідність. В українській міфологічній традиції багато уваги приділялося природним стихіям, явищам оточуючого світу, різноманітним життєвим випробуванням, з якими зустрічається людина.</Р>
<А HREF= "2.htm#part">noBepHyTHCb до 3MicTy</A><BR> <Р ALIGN=CENTER><A NAME= "раП2">Розділ 2</A><BR>
<НЗ ALIGN=CENTER>KocMorom4Hi уявлення</Ш <Р ALIGN=JUSTIFY>CHCTeMa народних міфологічних вірувань та поглядів на сутність і походження небесних тіл Сонячної системи та зірок. Традиційні погляди українців на походження землі мають виразне християнське забарвлення - вона створена Богом із ґрунту, добутого з морського дна. Такими ж загальнопоширеними є уявлення про форму Землі, яка мислилася плескатою та округлою, прикритою зверху небесним дахом. Уявлення українців про небесні світила значною мірою зберегли архаїчні язичницькі елементи. У побутових оповідях, обрядах присутні елементи міфів та символіки, в яких виразно проглядаються залишки культу Сонця. Аналогічними є уявлення українців про Місяць як "божу силу", від якої залежить людське життя. До Місяця зверталися із замовляннями, прохаючи допомоги. <BR>
<А HREF="2.htm#part">noBepHyTHCb до 3MicTy</A><BR> <Р ALIGN=RIGHT><A HREF="l.HTM">Ha початкову сторінку^ А> </BODY> </HTML>

Гіперпосилання може бути у вигляді графічного зображення: <А HREF="URL"> <IMG SRC="aдpeca файла"></А>
ПРИКЛАД (посилання на адресу в мережі Internet) Файл у форматі HTML:
<HTML>
<HEAD>
<ТІТЬЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка</ТІТІЕ>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=CENTER>
<В>УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА </B><BR>
<І>Етнографічний довідник</І><ВК>
<и>До читача</и>
</Р>
<Р ALIGN=RIGHT>
По додаткову інформацію за цією темою звертатись: <BR><A HREF="http://www.nbuv.gov.ua"> <І>Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського</І></А></Р>
</BODY>
</HTML>
Відображення файла програмою-броузером:
ALINK Задає колір вказівника активного посилання.
VLINK Задає колір тексту вказівників посилань, за якими вже були
здійснені переходи.
Гіперпосилання може бути у вигляді графічного зображення. В цьому випадку замість тексту вказівника необхідно зазначити адресу файла, який містить графічне зображення:
<А HREF= "URL"> <IMG SRC="aflpeca файла"></А> Питання, пов'язані з використанням графічних зображень, будуть розглянуті у наступному розділі.