Варіант № 1
1. Маніпулятори виведення 2. Операторна функція 3. Перевантаження операції new 4. Створити клас Техніка та похідний від нього Комп’ютер.
Варіант № 2
1. Абстрактні класи 2. Передача посилань на об’єкти 3. Перевантаження операції індексації 4. Створити клас Транспорт та похідний від нього клас Потяг.
Варіант № 3
1. Опис класу 2. Відкриття та закриття потоку 3. Віртуальні методи 4. За допомогою дружньої функції перевантажити оператор + у класі автомобіль.
Варіант № 4
1. Захищені члени класу 2. Поняття об’єкт 3. Механізм пізнього скріплення 4. За допомогою дружньої функції перевантажити у класі Комп’ютер оператор *=.
Варіант № 5
1. Зчитування рядка символів 2. Поняття похідного класу 3. Перевантаження операції delete 4. За допомогою дружньої функції перевантажити у класі Дата оператор --.
Варіант № 6
1. Виклик віртуальної функції з допомогою посилання на об’єкт базового класу 2. Перевантаження бінарних операторів 3. Статичні методи 4. Створити клас Комп’ютер. Перевантажити оператор +.
Варіант № 7
1. Вказівники на об’єкти 2. Перевантаження функцій 3. Використання шаблонів класів 4. Створи клас Дата. Перевантажити оператор +=.
Варіант № 8
1. Дружні класи 2. Параметри за замовчуванням 3. Вказівник this 4. Створи клас Дата. Перевантажити оператор ++.
Варіант № 9
1. Відкриття та закриття потоку 2. Масиви об’єктів 3. Переваги і недоліки шаблонів4. Створити клас Літак. Перевантажити оператор +=.
Варіант № 10
1. Деструктор 2. Закрите наслідування 3. Статичні поля 4. Створити клас дата. Визначити конструктор який приймає три параметри по замовчуванні (день, місяць, рік).
Варіант № 11
1. Захищене наслідування 2. Захищені члени класу 3. Статичні елементи класу 4. Створити функції для обчислення квадратів цілого та дійсного чисел (використати перевантаження функцій).
Варіант № 12
1. Дружні операторні функції 2. Множинне наслідування 3. Перевантаження операції new 4. Створити функцію яка приймає два параметри та міняє їх значення місцями (використати посилання).
Варіант № 13
1. Закриті члени класу 2. Деструктор 3. Перевантаження операції індексації 4. Створити ініціалізований масив класу Автомобіль. Вивести інформацію про автомобілі. Доступ до елементів масив зробити через вказівник.
Варіант № 14
1. Операторна функція 2. Поняття базового класу 3. Віртуальні методи 4. Створити масив об’єктів Комп’ютер розміром 10 елементів. Характеристики автомобілів ввести з клавіатури.
Варіант № 15
1. Потік cin 2. Відкрите наслідування 3. Механізм пізнього скріплення 4. Створити класи Літак та Аеродром. Клас Аеродром повинен бути дружнім класом до класу Літак.
Варіант № 16
1. Ініціалізовані та неініціалізовані масиви об’єктів 2. Потік cout 3. Перевантаження операції delete 4. Створити клас Автомобіль. Створити дружню функцію для «розгону» автомобіля.
Варіант № 17
1. Перевантаження функцій 2. Бінарне введення-виведення3. Статичні методи 4. Створити клас Автомобіль, в якому визначити конструктор та деструктор.
Варіант № 18
1. Перевантаження унарних операторів 2. Конструктор копіювання 3. Використання шаблонів класів 4. Створити клас Дата. Визначити конструктор копіювання.
Варіант № 19
1. Керування доступом до членів базового класу 2. Передача параметрів за допомогою посилань 3. Вказівник this 4. Створити клас Комп’ютер з трьома прихованими полями. Визначити конструктор по замовчуванні та конструктори з параметрами.
Варіант № 20
1. Відкриті члени класу 2. Читання та запис текстових файлів 3. Переваги і недоліки шаблонів4. Створити клас Літак, у я кому визначити приховані поля: кількість крил, швидкість та визначити методи доступу до прихованих полів.
Варіант № 21
1. Вивід і введення одного символу за один раз 2. Наслідування 3. Статичні поля 4. Створити клас Техніка та похідний від нього Комп’ютер.
Варіант № 22
1. Дружні функції 2. Ініціалізовані та неініціалізовані масиви об’єктів 3. Статичні елементи класу 4. Створити клас Транспорт та похідний від нього клас Потяг.
Варіант № 23
1. Параметри за замовчуванням 2. Маніпулятори виведення 3. Перевантаження операції new 4. За допомогою дружньої функції перевантажити оператор + у класі автомобіль.
Варіант № 24
1. Передача посилань на об’єкти 2. Файловий ввід-вивід 3. Перевантаження операції індексації 4. За допомогою дружньої функції перевантажити у класі Комп’ютер оператор *=.
Варіант № 25
1. Поняття базового класу 2. Повернення посилань 3. Віртуальні методи 4. За допомогою дружньої функції перевантажити у класі Дата оператор --.
Варіант № 26
1. Передача параметрів за допомогою посилань 2. Дружні операторні функції 3. Механізм пізнього скріплення 4. Створити клас Комп’ютер. Перевантажити оператор +.
Варіант № 27
1. Конструктори 2. Перевантаження конструкторів 3. Перевантаження операції delete 4. Створи клас Дата. Перевантажити оператор +=.
Варіант № 28
1. Поняття об’єкт 2. Потік cin 3. Статичні методи 4. Створи клас Дата. Перевантажити оператор ++.
Варіант № 29
1. Повернення посилань 2. Виклик віртуальної функції з допомогою посилання на об’єкт базового класу 3. Використання шаблонів класів 4. Створити клас Літак. Перевантажити оператор +=.
Варіант № 30
1. Наслідування 2. Вказівники на об’єкти 3. Вказівник this 4. Створити клас дата. Визначити конструктор який приймає три параметри по замовчуванні (день, місяць, рік).