ТЕГ TEXTAREA
Ми переходимо до розгляду багаторядкового поля введення. У HTML ця можливість реалізується за допомогою тега TEXTAREA. Поле, що створюється цим тегом, дозволяє вводити і відправляти не один рядок, а відразу декілька. Формат тега TEXTAREA такий:
<textarea
name=имя
[со1s=ширина в символах]
[rows=висота в символах]
wrap=тип_переносу >Текст за умовчанням </textarea>
Декілька зауважень щодо використання атрибутів: необов'язкові параметри cols і rows бажано указувати. Перший з них задає кількість символів в рядку, а другою — кількість рядків в області. Атрибут wrap визначає, як виглядатиме текст в полі введення:
Virtual — праворуч від текстового поля виводиться смужка прокрутки. Текст, що вводиться користувачем, виглядає розбитим на рядки, а символ нового рядка вставляється при натисненні клавіші Enter.
Physical — цей тип залежить від браузера і в різних браузерах може поводитися по-різному.
None — текст виглядає в полі в тому вигляді, в якому користувач його вводить. Якщо текст не уміщається в один рядок, з'являється горизонтальна смужка прокрутки.
Варто відмітити, що найбільш зручним є тип Virtual. Зовнішній вигляд поля можна побачити на мал.

Мал. Поле TEXTAREA
Тег SELECT
Списки з єдиним вибором
Досить часто нам потрібно представити які-небудь дані у вигляді списку і передбачити можливість вибору в цьому списку. У HTML це реалізується у вигляді списків вибору, створювати які можна за допомогою тега SELECT. Список вибору дозволяє вибрати один варіант з множини. Можна було б використовувати залежні перемикачі radio, але це не дуже раціонально. Наприклад, якщо нам потрібно, щоб користувач вибрав місяць, то один список займатиме набагато менше місця у вікні браузера, чим цілих дванадцять перемикачів radio. Ось приклад списку вибору, реалізованого за допомогою тега SELECT:
<select name=month size=l>
<option value=01 >Січень></option>
<option value=02>Лютий</орЬ1оп>
<option value=03>Березень </option>
<option value=04>Квітень</option>
<option value=05 selected >Травень</option>
<option value=06> Червень</option>
<option value=07> Липень </optioп>
<option value=08> Серпень </option>
<option value =0 9>Вересень</option>
<option value=10>Жовтень</option>
<option value=ll>Листопад</option>
<option value=12>Грудень</option></select>
Як видно, варіанти вибору задаються за допомогою тегов option. При відправці форми сценарію буде відіслано значення value вибраного елементу списку.

Мал. 6.5. Тег SELECT. Список з єдиним вибором
Атрибут name визначає ім'я параметра, який буде переданий сценарію. Якщо атрибут size рівний 1, то список буде випадним. Інакше список займатиме п рядків і буде «оснащений» полосй прокрутки. Значення, вибране в списку за умовчанням, можна вказати за допомогою атрибуту selected для відповідного тега option. У приведеному прикладі місяць за умовчанням — Травень (мал. 6.5).
Атрибут value є необов'язковим. Якщо його не вказати, то буде переданий рядок, увязнена в тег option. У нашому випадку сценарію буде переданий параметр month=CeHTH6pb (якщо value не вказаний).
Списки множинного вибору
За допомогою тега SELECT можна створювати і списки множинного вибору. У таких списках можна вибрати не одне, а відразу декілька значень. Щоб зробити список з множинним вибором, необхідно для тега SELECT вказати атрибут multiple.
Якщо користувач вибере декілька варіантів, то сценарію будуть передані параметри у формі:
имя=значение&имя=значение...&имя=значение
Мал. 6.6. Тег SELECT. Список з множинним вибором
Про те, як обробити такі параметри за допомогою РНР, ви дізнаєтеся нижче, в п. 6.2. Приклад використання списку множинного вибору показаний на мал. 6.6.