Функції перетворення
Приведені нижче функції виконують перетворення рядків в числове значення і чисел в рядкове представлення.
atof
Синтаксис:
double atof(const char* s);
Повертає дробове число, значення якого передано функції як аргумент. Функція обробляє рядок до тих пір, поки символи рядка є допустимими. Рядок може бути значенням числа як у форматі з плаваючою крапкою, так і в експоненціальному форматі.
Заголовочний файл: <stdlib.h>
atoi, atol
Синтаксис:
int atoi(const char* s);
long atol(const char* s);
Повертає ціле відповідного типа, зображення якого передано функції як аргумент. Функція обробляє символи рядка до тих пір, поки не зустріне символ, який не є десятковою цифрою.
Заголовочний файл: <stdlib.h>
gcvt
Синтаксис:
char *gcvt(double Значення, int Цифр, char* Рядок);
Перетворить дробове число в рядок. При перетворенні робиться спроба отримати вказану кількість значущих цифр, а якщо це зробити неможливо, то число зображається у формі з плаваючою крапкою.
Заголовочний файл: <stdlib.h>
itoa, ltoa, ultoa
Синтаксис:
char* itoa (int Значення, char* Рядок, int Основа);
char* ltoa (long Значення, char* Рядок, int Основа);
char* ultoa(unsigned long Значення, char* Рядок, int Основа);
Відповідно перетворять ціле, довге ціле і довге беззнакове ціле в рядок. Число зображається у вказаній при виклику функції системі числення. Рядок — покажчик на рядок, куди буде поміщене зображення числа. Основа — задає основу системи числення (від 2 до 36). Максимальна довжина рядка, формованою функцією itoa, — 17 байт, функціями ltoa і ultoa — 33 байти.
Заголовочний файл: <stdlib.h>
sprintf
Синтаксис:
int sprintf(char *Строка, const char* Формат, СпісокЗмінних);
Виконує форматоване виведення в рядок. СписокЗмінних — розділені комами імена змінних, задає змінні, значення яких повинні бути виведені. Параметр Формат задає спосіб відображення значень змінних. Дія функції sprintf аналогічна дії функції printf, але виведення виконується в рядок-буфер, а не на екран.
Заголовочний файл: <stdio.h>
Функції введення-виведення
cprintf
Як і функція printf, функція cprintf використовується для виводу на екран повідомлень і значень змінних. При цьому є можливість задати колір символів (функція textcolor), які виводяться, і колір фону (textbackground).
Заголовочний файл: <conio.h>
textcolor
Синтаксис:
void textcolor(int Колір);
Задає колір для тексту який виводиться функціями cputs і cprintf. Як параметр Колір звичайно використовують одну з перерахованих нижче іменованих констант.
Колір
Константа
Значення константи

Чорний
Black
0

Синій
Blue
1

Зелений
Green
2

Бірюзовий
Cyan
3

Червоний
Red
4

Бузковий
Magenta
5

Коричневий
Brown
6

Світло-Сірий
Lightgray
7

Сірий
Darkgary
8

Голубий
Lightblue
9

Світло-Зелений
Lightgreen
10

Світло-бірюзовий
Lightcyan
11

Алий
Lightred
12

Світло-бузковий
Lightmagenta
13

Жовтий
Yellow
14

Білий
White
15

Заголовочний файл: <conio.h>
textbackground
Синтаксис:
void textbackground(int Колір);
Задає колір фону, на якому з'являється текст, виводиться функціями cputs і cprintf. Як параметр Колір звичайно використовують одну з перерахованих нижче іменованих констант. Заголовочний файл: <conio.h>
Колір
Константа
Значення константи

Чорний
Black
0

Синій
Blue
1

Зелений
Green
2

Бірюзовий
Cyan
3

Червоний
Red
4

Бузковий
Magenta
5

Коричневий
Brown
6

Світло-сірий
Lightgray
7


gotoxy
Синтаксис:
void gotoxy(int x, int у)
Переводить курсор в позицію з вказаними координатами. Координата х задає номер колонки, координата у — номер рядка на перетині яких знаходиться знакомісце, куди переводиться курсор.
Заголовочний файл: <conio.h>
clrscr
Синтаксис:
void clrscr (void)
Очищує екран і закрашує його кольором, заданим функцією textbackground.
Заголовочний файл: <conio.h>
window
Синтаксис:
void window(int x1, int y1, int x2, int y2);
Визначає вікно — область екрану. Параметри x1, y1 задають координати лівого верхнього кута вікна щодо екрану, параметри х2,у2 — правого нижнього.
Заголовочний файл: <conio.h>