№ п/п
Назва робіт
Тижні проходженя практики
Відмітки про виконання1
2
3
4
5
6
7
8


1
Інструктаж з охорони праці
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
Ознайомлення з організацією виробництва
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
Визначення юридичного статусу підприємства і видів діяльності
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
Визначення складу і структури основних фондів та їхнього використання
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
Аналіз структури та динаміки власних обігових коштів підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
Аналіз показників використання трудових ресурсів
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
Аналіз показників використання земельних ресурсів підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
Аналіз організації і оплати праці на підприємстві
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
Аналіз витрат виробництва
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
Аналіз економіки допоміжного виробництва на підприємстві
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
Аналіз економіки обслуговуючого виробництва
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
Аналіз економіки основного і технічного переоснащення виробництва
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
Аналіз охорони праці і екологічної безпеки підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
Оформлення результатів проходження виробничої практики у вигляді звіту
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарний графык проходження практики
Робочі записи під час практики
Загальна площа лісів держлісфонду Зарічненського лісгоспу складає 38,8 тис. га, в тому числі покрита лісом - 33,5тис. га або 86,3 % від загальної площі.
На підприємстві використовується метод простої амортизації. Амортизаційні відрахування формують відповідний фонд, кошти якого використовуються для заміни застарілого обладнання.
Господарська діяльність Зарічненського держлісгоспу направлена на вирощування лісу і його експлуатацію. Основним завданням лісогосподарської діяльності підприємства є вирощування цінних деревних порід і формування з них лісонасаджень. Вирішення цих завдань здійснюється шляхом планомірного проведення ряду рубок догляду за лісом і біотехнічних міроприємств, що становить єдиний технологічний процес вирощування високопродуктивного деревостою.
Фонд оплати праці формується на основі затвердженого штатного розкладу і складається відповідно до кількості посад та розміру посадових окладів
Середня заробітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому по держлісгоспі обчислюється діленням сум, нарахованих із фонду оплати праці працівників у грошовій формі на середньоспискову чисельність працівників, що приймається для розрахунку середньої заробітної плати за відповідний період.
Адміністрацією проведена певна робота по реалізації основних положень законів України “Про охорону праці”. На підприємстві впроваджене обов’язкове ознайомлення громадян, що влаштовуються на роботу про умови праці, наявність на робочому місці де він буде працювати , небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки впливу на здоров’я, про його права на пільги за роботу в таких умовах; працюючі забезпечуються за встановленими нормами спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, а також миючими засобами.
Основними проблемами галузі на даний час є наступні:
раціональне використання земель лісового фонду;
охорона лісів від незаконних порубів, пожарів, випасання худоби в заборонених місцях;
якісна розробка деревини;
переробка низькотоварної деревини на місці;
виробництво товарів народного споживання з відходів деревини.