Модель розвитку фірми

Модель максимізації прибутку TRTC для конкур. Фірми

Модель мінімізації збитків TRTC для конкур. Фірми
Модель максимізації прибутку МRМC

Модель мінімізації збитків МRМC
для конкур. Фірми
Модель рівноваги простої монополії TRTC


Модель рівноваги простої монополії МRМC

Модель незворотних втрат
суспільства від простої монопол

Модель рівноваги природної монополії

Модель ефективного міжгалузевого розподілу
ресурсів Еджворта

обсягу випуску
Модель оптимізації структури вир-ва
у конкурентній ринковій системі

Модель ефективного обміну в діаграмі Еджворта

Модель мінімізації сукупних витрат для заданого
обсягу випуску