Міжнародна регіональна інтеграція
Економічна інтеграція. Суть та передумови
рівні та етапи розвитку економічної інтеграції
сучасна практика інтегрування
-1-
На межі 18-19 ст. виникає інтернаціоналізація – об’єктивний економічний процес виникнення і розвитку зв’язків між національними господарствами різних країн, що охоплює усі сфери суспільного відтворення. Процес економічної інтеграції починається в 50-ті роки 20ст.
Міжнародна економічна інтеграція – якісно новий етап розвитку і форма прояву інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і взаємопристосування, переплетення усіх структур націон. економік.
Передумови виникнення і розвитку інтегр. процесів:
найважливішою об’єктивною передумовою і основою розвитку міжнародної економічної інтеграції є НТР;
соціально-економічна однорідність національних господарств, що зближуються;
наявність достатньо високих і близьких рівнів економ. розвитку країн, що інтегруються;
наявність досить тривалого періоду і досвіду взаемноекономічного співробітництва групи країн;
економіко-географічна близькість країн, наявність спільних кордонів.
Субєктивна передумова – цілеспрямована діяльність партій законодавчо-виконавчих органів, соц.. груп, щодо розвитку інтегр. процесів.
Суб’єктивний фактор – ефект Доміно.
-2-
Рівні розвитку ЕІ:
взаємодія на рівні підприємств і організацій
державний рівень. Держава створює умови для подальшої інтеграції.
Соціально-політичний рівень – взаємодія на рівні партій, соц. груп, громад. організацій.
Рівень інтеграц. Угруповань як економ. спільності з властивими їй характерними рисами та особливостями.
Етапи розвитку НІ (форми):
Зона преференційної торгівлі – між країнами укладаються преференц. торгові угоди.
Зона вільної торгівлі – передбачає відміну митних барєрів між країнами учасниками, але при цьому кожна з них зберігає власні тарифи щодо третіх країн.
Митний союз – не лише скасовуються тарифи у взаємній торгівлі, але й встановлюються єдині тарифи щодо 3-х країн.
Спільний ринок – це 4 свободи передбачае вільне пересування між країнами що інтегруються, товарів, послуг, робочої сили і капіталів.
Економічний союз – включає спільний ринок і проведення єдиної економічної політики, створює системі міждержавного регулювання соц.-екон. процесів.
Валютний (монетарний) союз – економічний союз який ґрунтується на єдиній валюті і банківській системі.
Політичний союз –країни, що інтегрують утворюють державні об’єднання.
-3-
1) НАФТА(США, канада, мексика) 1988р - 3-х стороннє інтеграційне обєднання. Мета: створення північно-американського спільного ринку. Не має досконалих національних органів.
Завдання:
Позбутися перешкод у торгівлі.
Створення конкуренції і ефективного механізму співпраці.
Прагнення протидіяти ЄС та азійському тихоокеанському регіону.
2) Асоціація країн південо-східної азії (АСА) 1967р.
3) МЕРКОСУР 1991р. Аргентина, Бразилія, уругвай, парагвай.
4) Азійсько тихоокеанське економічне співробітництво – входить 21країна.
Завдання:
Співробітництво у сфері торгівлі
Етапи:
Формування зони вільної торгівлі до 2011р
До 2015р
Передбачає, що вільна торгівля буде здійснюватись до 2020р
Створення високотехнологічної інфраструктури.
Євроінтеграція:
1946 р необхідність створення Сполучених Штатів Європи. Про це першим заговорив Черчіль.
1947 р. створено організацію європейського співробітництва і розвитку.
1949 р . створення Ради Європи, яка розглядала питання культу, освіти, захисту громадян. Членами є більше 100 країн. Членство в РЄ це обов’язкова умова входу в ЄС.
1951 р. підписали договір про європейське обєднання вугілля і сталі.
1957р. створення європейського економічного співтовариства.
1958р. виникає євроатом.
1993р. створено спільний ринок. Виникла європа без кордону. Чітко прослідковувалося 4 свободи: пересування товарів, робочої сили, послуг і капіталу.
1993р. Європейське співтовариство перейменовано в ЄС. На сьогодні 27 країн учасниць. ЄС мае власний прапор (1986р). 1985р обрадо гімн ЄС- ода до радості.
Органи ЄС:
Європейська рада – переговори на вищому рівні глав держав або урядів країн-членів ЄС. На засіданні ЄС можуть бути присутні міністри закордонних справ. На засіданні ЄС головує по черзі кожна з країн по 6 місяців. Зустрічі урядів глав відбувається в країні яка головує. Завдання ЄС – визначити головну політичну лінію на перспективу.
Органи, які виконують щоденні завдання:
Рада міністрів
Євро комісія
Європарламент
Євро суд
Європ. суд аудиторів
В рамках ЄС завершено побудову європ. валюти.
1998р створено європейський центральний банк.
На сьогодні ЄС перейшов на вищий рівень інтеграції – на рівень політичного союзу.
У грудні 2007 р підписано Лісабонську угоду.
З 1.12.2009р Лісабонський договір вступив у силу.
Основні положення:
Усі рішення приймаються більшістю голосів але одноголосно прийн. Рішення щодо стратег. зовн. питань соціальних і політичних.
Відбулися зміни в структурі ЄС, запроваджено нові посади, скорочено кількість євро парламентарів. Вперше прийнято рішення про можливість виходу з ЄС.
ЄС підписується звернення якщо 1 млн громадян підтвердять, то воно є обов’язковим до виконання.
До шингенського простору входить 22 із 27 країн ЄС.