Міністерство оборони України
Національний університет водного
господарства і природокористування
Кафедра військової підготовки
Назва розділу програми „ Затверджую”
військової підготовки Завідувач кафедри військової під-ки „Вогнева підготовка” полковник запасу М. Чопик
Категорія, що навчається: „ „ ____________________ 2006 р.
Студенти ВНЗ
Спеціальність:
ВОС – 021000, 021200
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
з вогневої підготовки
Тема №11: „Експлуатація озброєння”
Заняття № 2.
Час: 4 год.
Розробив:
полковник запасу Собчук О.С
Обговорена на засіданні
кафедри військової підготовки
Протокол №
Від „____” __________2006 р.

Рівне – 2006р.
Тема №11. „Експлуатація озброєння.”
Заняття № 2. „Підготовка стрілецької зброї до стрільби.”
Навчально-виховні цілі:
1. .Навчити студентів правильно готувати до стрільби та експлуатувати стрілецьку зброю та гранатомети.
2. Закріпити знання будови стрілецької зброї та гранатометів.
3. Вдосконалювати навики студентів по порядку та правилах поводження зі стрілецькою зброєю.
Формувати почуття відповідальності за правильну експлуатацію та бережливе зберігання стрілецької зброї.
Виховувати у студентів почуття впевненості в своїй зброї та гордості за неї.
Час: 4 години.
Місце: аудиторія, стройовий плац.
Метод: практична робота з різними видами стрілецької зброї та гранатометом.
Матеріальне забезпечення:
Автомат АК-74 – 6 шт.
РПК - 1 шт.
ПМ – 4 шт.
РПГ – 3 шт.
ПКМ – 1 шт.
5,45 мм патрони (учбові) – 60 шт.
Прилади для вивірки озброєння – комплект.
Вивірочна мішень для стрілецької зброї – 1 на двох.
Вивірочна мішень для гранатомета – 1 шт.
Пристосування та матеріали для чищення та змащення зброї – комплект.
Секундомір – 1 шт.
Література:
1. Настанова по стрілецькій справі АК-74 стор. 73- 80, 87 – 106.
2. Настанова по стрілецькій справі ПКМ стор. 98 – 145.
3. Настанова по стрілецькій справі ПМ стор. 63 -82.
Настанова по стрілецькій справі РПГ стор. 60.
Вогнева підготовка мотострілецьких підрозділів, Воєніздат, 1988
стор. 156-162, 166-167, 171-174.
Збірник нормативів сухопутних військ ч.2.
Схема проведення заняття:
І. Вступна частина – 15 хв.
ІІ. Основна частина
1. Огляд та підготовка до стрільби АК-74 (РПК-74), РПГ-7.
Особливості огляду та підготовки до стрільби СВД, ПКМ,
ПМ - 30 хв.
2. Порядок та правила перевірки та приведення до нормально-
го бою АК-74, РПК-74. Особливості перевірки та приве-
дення до нормального бою СВД, ПКМ, ПМ – 40 хв.
3. Перевірка прицільних пристосувань РПГ-7 - 40 хв.
4. Порядок організації та проведення чищення та змащування
зброї – 20 хв.
5. Тренування у виконанні нормативів 12, 13, 15 – 30 хв.
ІІІ. Заключна частина – 5 хв.
Організація та методика проведення заняття:
І. Вступна частина
- отримати зброю та необхідне матеріальне забезпечення із кімнати для зберігання зброї;
- прийняти рапорт чергового по взводу про готовність взводу до заняття;
- перевірити наявність студентів та їх готовність до занять;
- відмітити відсутніх на занятті;
- провести контрольне опитування по наступним питанням:
1. Призначення, тактико-технічна характеристика АК-74.
2. Загальна будова снайперської гвинтівки.
3. Призначення, тактико-технічна характеристика та загальна
будова РПГ-7.
- об’явити тему та навчальні цілі заняття;
- роз’яснити порядок організації заняття та заходи безпеки при роботі зі зброєю.
ІІ. Основна частина.
При поданні першого питання викладач розповідає порядок огляду та підготовки до стрільби АК-74 згідно Настанови АК-74, дає особливості огляду і підготовки до стрільби ПКМ, СВД та ПМ. Вказує порядок огляду і підготовки до стрільби РПГ. Основні положення питання дає під запис.
В другому питанні викладач звертає увагу студентів на правила, порядок перевірки та приведення до нормального бою АК-74. При цьому особливу увагу приділяє порядку визначення кучності та точності бою автомата, як правильно визначити СТП пробоїн при веденні одиночного вогню. Показує практично на автоматі, як міняти положення мушки по висоті та горизонту, які при цьому використовуються приладдя. Основні положення питання дає під запис. Для розгляду цього питання черговий , по команді викладача роздає перевірочні мішені і таблицю № 9, по одній на двох студентів. Студенти записують таблицю в зошити.
Далі викладач розповідає і показує особливості перевірки і приведення до нормального бою СВД, порядок вивірки прицільних пристосувань СВД.
Викладач розповідає особливості перевірки і приведення до нормального бою ПКМ, порядок знаходження СТП при стрільбі автоматичним вогнем.
На початку третього питання дати під запис порядок проведення перевірки прицільних пристосувань гранатомета, показати, які прилади та мішені використовуються при цьому. Для продовження відпрацювання питання вивести взвод на стройовий плац і практично показати порядок перевірки прицільних пристосувань гранатомета по мішені та по віддаленій точці. Всі студенти практично роблять перевірку прицільних пристосувань гранатомета по мішені та по віддаленій точці.
Основні положення четвертого питання дати під запис, Показати, які матеріали та приладдя використовуються при чищенні та змащуванні зброї. Пояснити порядок проведення чищення зброї, особливо після стрільби
Особливу увагу при відпрацюванні п’ятого питання приділити об’явленню мір безпеки і на послідовність неповного розбирання зброї та збирання після неповного розбирання.
ІІІ. Заключна частина.

При розборі проведеного заняття викладач повинен:
- нагадати тему та навчальні цілі даного заняття;
- вказати позитивні сторони та недоліки при роботі студентів на кожному робочому місці;
- вказати як досягнуті цілі заняття;
- об’явити індивідуальні оцінки студентам за роботу на навчальних місцях;
- дати завдання на самопідготовку:
- вивчити поданий матеріал заняття, використовуючи: Настанова по стрілецькій справі АК-74 стор. 73- 80, 87 – 106; Настанова по стрілецькій справі ПКМ стор. 98 – 145; Настанова по стрілецькій справі ПМ стор. 63 -82; Настанова по стрілецькій справі РПГ стор. 60; Вогнева підготовка мотострілецьких підрозділів, Воєніздат, 1988 р.стор. 156-162, 166-167, 171-174.
- перевірити наявність зброї та матеріального забезпечення;
- здати отриману зброю та матеріальне забезпечення в кімнату для зберігання зброї;
1. Огляд та підготовка до стрільби АК-74 (РПК-74), РПГ-7.
Особливості огляду та підготовки до стрільби СВД, ПКМ,
ПМ - 30 хв.
а). Огляд зброї.
Огляд зброї проводиться для перевірки його справності, якості змащення і підготовки до стрільби. Огляд зброї проводиться солдатами, сержантами та офіцерами.
Солдати та сержанти здійснюють огляд зброї:
в мирний час: щодня; перед виходом на заняття; перед заступанням в наряд; під час чищення;
в бойовій обстановці: періодично протягом дня; перед виконанням бойового завдання.
Офіцери оглядають зброю періодично згідно Статуту внутрішньої служби, а також перед стрільбою, заступанням в наряд і перед виконанням бойового завдання.
Статутом внутрішньої служби в обов’язках кожної посадової особи визначено періодичність перевірки зброї:
командир взводу – „ ... не менше ніж раз на два тижні особисто проводити їх огляд і перевірку наявності;”
командир роти – „...не менше ніж один раз на місяць їх наявність, стан та облік;”
- командир батальону – „...не менше ніж один раз на три місяці особисто перевіряти їх наявність, стан та облік.”
Під час щоденного огляду необхідно впевнитись: в наявності всіх частин зброї та перевірити: чи немає на зовнішніх частинах іржі, бруду, а також вм’ятин, забоїн та інших пошкоджень, які можуть викликати збій в роботі механізмів; чи немає на дерев’яних (пластмасових) частинах тріщин, відколів, побитостей; чи надійно закріплений шомпол; крім того, перевірити стан змащення видимих без розбирання частин зброї, наявність ременя, магазинів, сумки для них.
При огляді зброї під час чистки перевірити кожну частину та механізм окремо і впевнитись, що на металевих частинах немає викришування металу, забоїн, погнутостей, забоїн, іржі та грязі, а на дерев’яних (пластмасових) частинах – тріщин і побитостей. Особливу увагу необхідно звернути на стан каналу ствола, газової камери, газової трубки і газового поршня.
Офіцери перевіряють зброю у розібраному та зібраному вигляді, Крім питань, які перевіряють солдати та сержанти щоденно, офіцери перевіряють:
досилання патронів в патронник, вилучення та відбиття гільз;
справність прикладу;
- справність магазинів;
- справність багнет-ножа.
Для огляду зброї в розібраному виді провести неповне розбирання і протерти частини насухо.
При огляді зброї в розібраному вигляді необхідно перевірити співпадання номерів на частинах, детально оглянути кожну частину і механізм, щоб пересвідчитись, що на металічних частинах немає забоїн, вм’ятин, зірваної різьби, іржі та бруду. Особливу увагу при огляді ствола звернути на стан каналу ствола. Канал ствола оглядається з дульної частини, а патронник – з казенної частини. В каналі ствола можуть бути наступні недоліки: сітка розгару у вигляді тонких ліній, які перехрещуються; раковини; зношеність полів нарізів; роздуття ствола.
При перевірці справності оптичного прицілу СВД і РПГ впевнитись в цілості лінз окуляру та об’єктиву, а також перевірити вільність переміщення сітки прицілу при повертанні маховичків; плавність руху та фіксування у встановленому положенні маховичків і чи немає качки їх; надійність кріплення прицілу до гвинтівки ( гранатомету); справність освітлення сітки.
Всі недоліки повинні бути занесеними в картку якісного стану зброї.
Огляд бойових патронів:
- перевірити наявність на гільзах іржі і вм’ятин, чи не хитається куля в дульці гільзи;
- перевірити наявність на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи.
б). Підготовка зброї до стрільби:
Підготовка до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної роботи зброї під час стрільби.
Для підготовки зброї до стрільби необхідно:
- розібрати зброю, провести чистку, оглянути її в розібраному вигляді та змастити ;
- зібрати зброю, оглянути її в зібраному вигляді;
- оглянути магазини (коробки зі стрічками);
- оглянути оптичний приціл та при необхідності протерти захисне скло (для СВД та РПГ);
- оглянути патрони (гранати та порохові заряди для РПГ).
Безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, оглянути патрони та спорядити ними магазин (стрічку).
в). Затримки при стрільбі та їх усунення.
Частини та механізми автомата (кулемета) при правильному і надійному обходженні довгий час працюють надійно і безвідмовно. Однак в результаті забруднення механізмів, зносу частин і необережного поводження з автоматом (кулеметом), а також при несправності патронів виникають затримки при стрільбі.
Затримки, які виникли при стрільбі, потрібно попробувати усунути перезаряджанням, для чого швидко відвести затворну раму за рукоятку до відмови, відпустити її і продовжити стрільбу. Якщо затримка не усунена, то необхідно вияснити причину її виникнення і усунути затримку.
Всі затримки можна поділити на дві групи:
1.Затримки, які усуває сам стрілок.
2.Затримки, які усуваються в ремонтних майстернях.
Не подача патрона. Затвор у передньому положенні, але пострілу не відбулося – у патроннику немає патрона.
Забруднення, або несправність магазину.
Несправність защіпки магазину.
Перезарядити автомат (кулемет) i продовжувати стрільбу. При повторній затримці замінити магазин.
Утикання патрона. Патрон кулею уткнувся у казенний зріз ствола, pyxoмі частини зупинились в середньому положенні
1.Несправність магазина.
Утримуючи рукоятку затворної рами вилучити уткнувшийся патрон i продовжувати стрільбу.
При повторній затримці замінити магазин.
Осічка. Затвор в передньому положенні, патрон в патроннику, курок спущений – пострілу не відбулося.
1. Несправність патрона.
2. Несправність ударника, або ударно-спускового механізму, забруднення чи застигання змазки (відсутність наколу на капсулі ).
3. Заклинення ударника в затворі.
Перезарядити автомат i продовжувати стрільбу.
При повторній затримці оглянути, прочистити ударник i ударно-спусковий механізм. При поломці ударно-спускового механізму відправити зброю в ремонт.
Від’єднати ударник від затвору i прочистити отвір у затворі для ударника.
Не викидання гільзи. Гільза в патроннику, наступний патрон впирається в нею кулею, pyxoмі частини в середньому положенні.
1. Брудний патрон чи забруднений патронник.
2. Забрудненість або несправність викидача або його пружини.
Відвести рукоятку затворної рами назад і утримуючи її в задньому положенні, відділити магазин і вийняти патрон, який увіткнувся. Вийняти затвором або шомполом гільзу із патронника. Продовжити стрільбу. При повторній затримці прочистити патронник і патрони.
Оглянути i очистити від бруду викидач i продовжувати стрільбу. При несправності викидача автомата (кулемета) зброю відправити в ремонтну майстерню.
Прихват чи не відбиття гільзи. Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилась в ній попереду затвора, або дослана затвором знову в патронник.
1. Забруднення тертьових частин газових шляхів чи патронника.
2. Забруднення чи несправність викидача.
Відвести рукоятку затворної рами назад, викинути гільзу i продовжити стрільбу При повторній затримці прочистити газові шляхи, тертьові частини i патронник. При несправності викидача зброю здати в ремонтну майстерню
Не дохід затворної рами в переднє положення.
1. Поломка зворотної пружини.
Замінити пружину ( в бойовій обстановці передню частину пружини повернути заправленим кінцем назад і продовжити стрільбу).
Для гранатомета можуть бути наступні затримки:
Осічка
Не повністю вставлена граната в канал ствола гранатомета.
Несправність капсуля-запалювача гранати.
Поломка або зношення бойка.
Неенергійний удар бойка по капсулю-запалювачу внаслідок забруднення або застигання змащення ударно-спускового і бойкового механізмів.
Дослати постріл до упора фіксатора в дно вирізу на дуловій частині ствола гранатомета.
Замінити гранату.
Замінити бойок запасним.
Прочистити ударно-спусковий і бойковий механізми. Замінити мастило.
Постріл не входить в канал ствола.
1. Брудний ствол ( залишки картонної гільзи, пороховий нагар).
Прочистити ствол.
2. Порядок, правила перевірки та приведення до нормального
бою АК-74, РПК-74. Особливості перевірки та приведення до нормального бою СВД, ПКМ. ПМ.
Зброя, яка знаходиться в підрозділі, повинна бути завжди приведена до нормального бою. Перевірка бою (перевірка прицільних пристосувань) зброї проводиться:
- при надходженні її в підрозділ;
- після ремонту, заміни частин, які б могли змінити її бій;
- при виявленні під час стрільби ненормального відхилення куль (гранат).
Перевірка бою та приведення до нормального бою стрілецької зброї проводиться під керівництвом командира роти на стрільбищі у безвітряну погоду, в закритому тирі при нормальному освітленні. Стрільба при перевірці бою проводиться кращими стрільцям
Перевірка бою автомата роводиться стрільбою патронами зі звичайною кулею. Дальність стрільби 100 м, приціл 3, цілик 0. Положення при стрільбі – лежачи з упору, кулемет – лежачи з сошки.
Стрільба ведеться по перевірочній мішені закріпленій на білому щиті висотою 1 м та шириною 0,5 м. Точкою прицілювання служить середина нижнього краю мішені відрізаної по горизонталі (яка відповідає даному зразку зброї); за контрольну точку приймається центр кругів.
Перевірка бою і приведення до нормального бою проводиться: автомата, СВД, ПМ – стрільбою одиночними пострілами (4 патрони); РПК – спочатку одиночними пострілами (4 патрони), а потім автоматичним вогнем (8 патронів за 2-3 черги); ПКМ - спочатку одиночними пострілами (4 патрони), а потім автоматичним вогнем (10 патронів за 3-4 черги).
Нормативи по перевірці бою і приведенню зброї до нормального бою.
Нормативи
7,62 мм АКМ
7,62 мм РПК
5,45 мм АК-74
5,45 мм РПК
7,62 мм СВД
7,62 мм ПКМ
9 мм ПМ


лежачи з упора
лежачи з сошки
лежачи з упора
лежачи з сошки
лежачи з упора
лежачи з сошки
стоячи з руки

Дальність до мішені, м
100
100
100
100
100
100
25

Установка приціла /цілика
3
3/0
3
3/0
3
3/0
-

Перевищеня КТ над точкою прицілювання.см
25
25
13
11
16/14
15
12,5

Кількість пострілів. шт
4
4
4
4
4
4
4

Відхилення СТП від КТ, см
5
5
5
5
3
5
5

Габарит кучності – круг діаметром, см
15
15
15
15
8
15
15

Кількість пострілів/черг
-
8/2-3
-
8/2-3
-
10/3-4
-

Відхилення СТП від КТ. см
-
5
-
5
-
5
-

Габарит кучності – круг діаметром, см
-
20
-
20
-
20
-

Зміна СТП при перемішенні мушки, см

на 1 мм вліво (вправо)
26
18
26
18
16
15
19

на 1 оберт по висоті
20
14
20
14
16
12
19

Перевірка бою
Для перевірки бою одиночними пострілами стріляючий проводить 4 постріли, ретельно та однаково прицілюючись під середину нижнього краю мішені. Після закінчення стрільби командир, керуючий перевіркою бою, оглядає мішень та по розташуванню пробоїн визначає кучніть бою та положення середньої точки попадання (СТП).
Кучність бою вважається нормальною, якщо всі чотири пробоїни або три (при одній відірвавшійся) вміщаються в коло діаметром 15 см.
Після цього визначається середня точка попадання (СТП) за чотирма (трьома) пробоїнами.
Для визначення СТП по чотирьом пробоїнам необхідно:
з’єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни і відстань між ними поділити пополам;
отриману точку з’єднати з третьою пробоїною і відстань між ними розділити на три рівні частини;
точку ділення, найближчу до трьох перших пробоїн, з’єднати з четвертою пробоїною і відстань між ними розділити на чотири частини.
Точка ділення, найближча до перших трьох пробоїн і буде СТП чотирьох пробоїн.
СТП можливо визначити також наступним чином: з’єднати пробоїни попарно, потім з’єднати середини обох прямих і отриману лінію розділити пополам, точка ділення і буде СТП.
Якщо усі чотири пробоїни не поміщаються у коло діаметром 15 см, то СТП дозволяється визначити по трьом більш купно розташованим пробоїнам при умові, що четверта пробоїна віддалена від СТП трьох пробоїн більш ніж на 2,5 радіуса кола, поміщаються ці три пробоїни.
Для визначення СТП по трьом пробоїнам необхідно:
з’єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни і відстань між ними розділити пополам;
- отриману точку з’єднати з третьою пробоїною і відстань між ними розділити на три рівних частини.
Точка ділення, найближча до перших двох і буде СТП.
При нормальному бою автомата СТП повинна співпадати з контрольною точкою або відхилитися від неї не більше ніж на 5 см, вона повинна не виходити за межі малого кола перевірочної мішені.
Автомат, бій якого при перевірці визначено не нормальним, приводиться до нормального бою.
Приведення до нормального бою.
Якщо при стрільбі СТП відхилилась від КТ в яку-небудь сторону більше ніж на 5 см, то в відповідності до цього проводиться зміна положення мушки:
якщо СТП нижче КТ, мушку потрібно загвинтити;
якщо вище – вигвинтити;
якщо СТП лівіше КТ, пересунути мушку вліво;
якщо правіше – вправо.
При переміщенні мушки в сторону на 1 мм СТП при стрільбі із АК-74 на 100 м зміщується на 26 см. Один повний оборот мушки переміщає СТП по висоті при стрільбі на 100 м із АК-74 на 20 см. (Переміщення мушки для інших видів зброї згідно даних таблиці).
Вірність переміщення мушки перевіряється повторною стрільбою.
Після приведення зброї до нормального бою стара мітка на полозкові мушки забивається, а замість неї набивається нова.
Останній результат стрільби при приведенні до нормального бою заноситься в карточку якісного стану зброї.
Особливості приведення до нормального бою кулеметів.
Для перевірки бою кулемета проводиться спочатку стрільба поодинокими пострілами (4 патрони), а потім автоматичним вогнем (кількість патронів і кількість черг згідно даних таблиці).
Після закінчення стрільби командир, керуючий перевіркою бою, оглядає мішень та по розташуванню пробоїн визначає кучніть бою та положення СТП (кучність бою та положення СТП – згідно даних таблиці).
Розмір відхилення СТП від КТ – згідно даних таблиці.
Переміщення мушки для кулеметів - згідно даних таблиці.

Особливості приведення до нормального бою пістолета ПМ.
Перевірка бою пістолета проводиться стрільбою на 25м патронами однієї партії. Стрільба проводиться по чорному колу вивірочної мішені діаметром 25см. Точкою прицілювання служить середина нижнього краю чорного кола або центр кола. Положення для стрільби – стоячи з руки.
Після закінчення стрільби командир, керуючий перевіркою бою, оглядає мішень та по розташуванню пробоїн визначає кучніть бою та положення СТП (кучність бою та положення СТП – згідно даних таблиці).
Розмір відхилення СТП від КТ – згідно даних таблиці.
Якщо СТП відхилилась від КТ більше ніж на 5 см, то пістолет передається збройовому майстру для відповідного пересування або заміни цілика: цілик заміняється більш низьким (високим), якщо СТП вище (нижче); цілик пересувається вліво (вправо) , якщо СТП – правіше (лівіше) КТ.
Збільшення (зменшення) висоти цілика або його пересування вправо (вліво) на 1 мм міняє положення СТП в відповідну сторону на 19 см.
Особливості приведення до нормального бою СВД.
Вивірка оптичного прицілу.
Після закінчення перевірки бою гвинтівки і приведення її до нормального бою з відкритим механічним прицілом проводиться вивірка оптичного прицілу. Для цього необхідно:
- приєднати до гвинтівки оптичний приціл та щоку приклада; повертанням маховичків (верхнього та бокового) поставити приціл на поділку „3” і шкалу бокових поправок на „0”;
- закріпити гвинтівку в прицільному станкові і навести її по відкритому прицілу, поставленому на поділку „3” в точку прицілювання на перевірочній мішені (в яку наводилась при стрільбі з відкритим прицілом);
- подивитись в оптичний приціл і запримітити, куди направлений основний (верхній) кутника сітки прицілу, якщо він направлений на середину нижнього краю перевірочної мішені, оптичний приціл рахується вивіреним правильно;
- у разі не суміщення основного кутника сітки прицілу з точкою прицілювання необхідно звільнити бокові (стопорні) гвинти маховичків на один-два оберти , а потім повертанням гайок підвести гострий кінець основного кутника сітки під точку прицілювання і обережно загвинтити стопорні гвинти до відмови;
- перевірити, чи не змістився кутник відносно точки прицілювання при загвинчуванні стопорних гвинтів, якщо він змістився , знову вивірити приціл, як сказано вище.
Після вивірки оптичного прицілу проводиться контрольна стрільба з оптичним прицілом на тих же умовах, що і при перевірці бою гвинтівки з відкритим прицілом, тільки контрольна точка відмічається на висоті 14 см від точки прицілювання.
Розмір відхилення СТП від КТ і кучність – згідно даних таблиці.
Якщо СТП відхилилась від КТ більше ніж на 3 см, то потрібно визначити відхилення СТП, звільнити стопорні гвинти маховичків і внести відповідні поправки у встановлення гайок. Переміщення гайки на одну поділку додаткової шкали при стрільбі на 100 м міняє положення СТП на 5 см.
Після внесення поправок в установку гайок стрільбу необхідно повторити.
Розмір відхилення СТП від КТ – згідно даних таблиці.
Перевірка прицільних пристосувань РПГ-7.
Гранатомет, який знаходиться в підрозділі, повинен мати справні та перевірені прицільні пристосування. Перевірка прицільних пристосувань гранатомета проводиться:
- при надходженні його в підрозділ;
- після першої стрільби, а потім після кожних 3-5 стрільб;
- після ремонту гранатомета;
- після виявлення під час стрільби значних відхилень СТП від контрольної точки прицілювання.
Перевірка прицільних пристосувань гранатомета проводиться за допомогою призначеного для цієї цілі прибору. При перевірці оптичного прицілу маховичок температурної поправки встановлюється на знак „+”, а хомутик механічного прицілу – на поділку „3”. Приціл ПГО-7В перевіряється по мішені та віддаленій точці.
Для перевірки прицільних пристосувань необхідно:
- встановити гранатомет на прицільному станку;
- встановити щит з мішенню вертикально по висоті на віддалі 20 м від РПГ;
- хрестоподібно натягнути нитки в прорізах на торці приладу для перевірки прицільних пристосувань та вставити його в дульну частину гранатомета, так, щоб виступ приладу ввійшов повністю в виріз дульної частини стволу;
- навести гранатомет через канал стволу та отвір в приладі на верхнє коло мішені та надійно закріпити РПГ в станку, при цьому перехрестя мішені та приладу повинні співпадати;
- провести візування через прицільне пристосування.
При перевірці оптичного прицілу знак „+” розташований в верхній частині сітки повинен співпадати з маленьким перехрестям на верхньому колі мішені. При не виконанні цієї вимоги потрібно виправити установку прицілу, для чого:
- згвинтити кришку вивірочного гвинта по боковому направленні; вставити викрутку в шліц гвинта та провертати його до суміщення знака „+” з перехрестям мішені;
- вигвинтити на 1,5-2 оберти 3 бічних гвинта на маховику температурної поправки та, притримуючи маховик в положенні „+” проти мітки на корпусі прицілу повертати вивірочний гвинт по висоті до суміщення знака „+” з перехрестям.
Після перевірки оптичного прицілу нагвинтити кришку та закрутити бічні гвинти. При перевірці механічного прицілу лінія прицілювання основної мушки не повинна виходити за межі нижнього білого прямокутника, а лінія прицілювання допоміжної мушки – за межі верхнього білого прямокутника.
Для перевірки прицільних пристосувань по віддаленій точці необхідно:
- вибрати добре видиму точку на відстані 300 м від гранатомета та навести РПГ через канал стволу перехрестям приладу на цю точку;
- провести візування через прицільне пристосування , при цьому знак „+”, розташований в верхній частині сітки, повинен співпадати з віддаленою точкою;
- при невиконанні цього, виправити установку прицілу, як при перевірці прицілу по мішені на щиті.
Порядок організації та проведення чищення та змащування зброї.
Стрілецька зброя завжди повинна утримуватися в справності та бути готовою до стрільби. Це досягається своєчасним та вмілим чищенням та змащенням її.
Чищення зброї, яка знаходиться в підрозділі, проводиться у наступних випадках:
в мирний час:
- при підготовці до стрільби;
- після стрільби холостими та бойовими патронами (пострілами) – негайно після закінчення стрільби на стрільбищі (в полі); при цьому чистяться та змащуються в першу чергу частини та механізми; кінцеве чищення проводиться після повернення зі стрільб та протягом наступних 3-4 днів;
- після заняття в полі без стрільб – після повернення в розташування;
- якщо зброя не використовувалась – не рідше ніж 1 раз в неділю.
В бойовій обстановці та на тривалих навчаннях – щоденно в періоди затухання бою та під час перерв у навчаннях.
Для чищення та змащення використовуються:
- рідке рушничне мастило – для чищення та змащення каналу стволу, частин та механізмів зброї при температурі від +50С , до -500С;
- рушничне мастило – для змащення каналу стволу, частин та механізмів зброї після їх чищення; використовується при температурі +50С та вище;
- розчин чищення стволів (РЧС) – для чищення каналу стволу та інших частин зброї, які піддаються дії порохових газів (склад: вода-1л, вуглекислий амоній – 200г, двохромовокислий калій – 3-5г. Строк придатності – 1 доба);
- ганчірка або папір КВ-22 – для витирання та змащення зброї;
- клоччя (коротке льоноволокно), тільки для чистки каналу стволу.
Для зручності чистки каналів, пазів, вирізів та отворів можна застосовувати дерев’яні палички. Забороняється використовувати абразивні матеріали.
Порядок чищення:
- підготовити матеріал для чищення та змащення4
- розібрати зброю;
- оглянути приладдя та підготовити їх до використання;
- прочистити канал стволу;
- промити рідкою рушничною змазкою та вичистити всі частини та механізми, які взаємодіють з пороховими газами;
- ударно-спусковий механізм вичистити промасленою ганчіркою;
- інші металеві частини насухо протерти ганчіркою або клоччям;
- дерев’яні частини витерти сухою ганчіркою.
Порядок змащування:
- змастити канал стволу;
- всі інші металеві частини та механізми за допомогою промасленої ганчірки покрити тонким шаром змазки;
- дерев’яні частини не змащувати.
5.Тренування в виконанні нормативів.
.
Норматив №13 Неповне розбирання зброї.
Зброя на підстилці, інструмент на готові. Військовослужбовець біля зброї. Норматив виконуєть-ся одним військовослужбовцем.
Оцінкивідмінно
добре
задовіл.


АКМ
15с
17с
19с


РПК
17с
19с
21с


ПКМ
18с
20с
24с


ПМ


10с


РПГ-7
40с
45с
55с


Норматив №14. Збирання зброї після неповного розбирання
Зброя розібрана. Частини та ме-ханізми лежать на підстілці, інст-румент напоготові. Військово-службовець знаходиться біля зброї. Норматив виконується од-ним військовослужбовцем..
Оцінкивідмінно
добре
задовіл.


АКМ
25с
27с
32с


РПК
27с
29с
34с


ПКМ
27с
30с
35с


ПМ

10с
12с


РПГ-7
55с
60с
70с


Норматив №16. Спорядження магазину (стрічки) патронами
Військовослужбовець зна-ходиться біля підстілки, на якій розташований магазин (стрічка), навчальні патрони (розсипом). Військовослуж-бовець (вручну) споряджає магазин (стрічку) та приєд-нує до зброї.
Оцінкивідмінно
добре
задовіл.


Магазин 30 патронами
33с
38с
43с


Стрічку 50 патронами
55с
60с
70с


Магазин до ПМ
16с
17с
20с


Старший викладач кафедри військової підготовки
полковник запасу Собчук О.С.