24.Форма держ.правління-
Це орг-я верховної держ.влади, порядок її утворення та взаємин з населенням. Її форми: а)монархія- форма правління за якою верховна держ.влада зосеред. в руках одноосібного глави Д.,спадкоєм.монарха. Монархії є: *абсолютні, коли керівник Д.є основним джерелом законод-ї і викон.влади. Різновидом цієї монархії є теократична монахія,коли політ.і духовна влада зосереджена в руках церкви. *конституційна-у вигляді парламент.монархії(влада монарха обмежена конституцією,законод-передана парламенту,а виконавча уряду,проте монарх є верховним носієм держ.влади) і дуалістичної(двовладдя).
б)республіка- форма правління,за якою права на владу надані всім дієздатнім гром-м, від їх імені упр-ня здійснюється представ-ми органами, парламентом,що обирається народом та виконавчими органами. Форми республіки: *президентські(глава Д-президент,він формує уряд із наступним затвердж.парламенту і керує ним,не може розпустити парламент); *парламентська(президент-глава Д,формально призначає главу і склад уряду за згодою парламенту, може за згодою глави уряду розпустити парламент, повнота виконавчої влади у прем’єр-міністра,він очолює уряд і керує ним); *президентсько-парламентська(презид.-глава Д, формально призначає главу і склад уряду за поданням прем’єр-міністра, уряд затверджується парлам., уряд підпоряд.президенту, прем’єр-мін.,звітується перед парлам); *парламентсько-презид(президент-глава,за поданням президента главу уряду призначає парламент, презид.має право розпустити парламент,парлам.більшість формує уряд, утверджує його).
29.Державний устрій
означає спосіб орг-ї адміністр-територ.чи національно-територ.єдності Д,він фіксує взаємозв’язок між складовими, регіональними часинами Д. Є такі види держ.устрою: *Унітарна Д(якщо ні одна з частин цієї немає статусу державного утворення, в такій Д є одна конституція, 1не громадянство,1на система вищих органів); *Федерація-це союзна Д,яка склад.з частин,які самі є суверенними держ.утвореннями. Абсолютного суверенітету суб’єкти федерації не мають і не мають права сецесії,тобто права однобічного виходу із союзу; *Конфедерація-форма держ.утворення, союз держав,які зберігають незалежне існування і об’єднуються тільки для координації деяких своїх дій.