Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра економіки підприємства
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента
з „Економіки підприємства” за галуззю знань 0305
„Економіка та підприємництво”
на тему:
“ОБҐРУНТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ У КАЛЕНДАРНОМУ РОЦІ”
Зміст
Вступ
1. Теоретичні основи обґрунтування тривалості використання основних виробничих фондів підприємства:
1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення;
1.2. Тривалість використання основних виробничих фондів як економічна категорія;
1.3. Механізм впливу тривалості використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва;
1.4. Заходи щодо підвищення ефективності тривалості використання основних виробничих фондів.
2. Економічна оцінка рівня тривалості використання основних виробничих фондів підприємства та їх вплив на господарську діяльність:
2.1. Методика дослідження та вихідна інформація для проведення дослідження;
2.2. Характеристика об’єкта дослідження;
2.3. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів на обсяги виробництва;
2.4. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів на їх фондовіддачу;
2.5. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів продуктивність праці;
2.6. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів на їх придатність;
2.7. Оцінка впливу тривалості використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва.
3. Обґрунтування заходів щодо оптимальності тривалості використання основних виробничих фондів.
Висновки
Література