Вдосконалення потенціалу підприємства за допомогою графоаналітичного методу „Квадрат потенціалу”
Проведемо аналіз ситуації на ПФ „Фірма” за допомогою графоаналітичного методу „Квадрат потенціалу”, для побудови якого використаємо дані щодо діяльності підприємства за 2009 рік.
Таблиця 1.
Виробництво, розподіл та збут продукції
№ п/п
Показники
Вага
Еталон
Підприємство
Р

значення
рейтинг


1
Потужність підприємства, тис. шт.
1,15
15
18
1
1,15

2
Якість продукції
1,25
8
9
1
1,25

3
Фондовіддача, грн.
1,1
2,10
3,92
1
1,1

4
Витрати на 1 грн. товарної продукції
1,1
0,6
0,8
2
2,2

5
Екологія виробництва (штрафи) тис.грн.
1,1
0
1
2
2,2

6
Прибуток, тис. грн.
1,15
3
16
1
1,15

7
Рентабельність, %
1,15
33,19
36,14
1
1,15


Сума
810,2

Р1 = 10,2
B1 =100-(10,2-8)*100/8*(2-1)= 72,5
Таблиця 2.
Організаційна структура менеджменту
№ п/п
Показники
Вага
Еталон
Підприємство
Р

значення
рейтинг


1
Ділові якості менеджерів, балів
1,25
10
9
2
2,5

2
Ефективність організаційної структури управління, балів
1,15
9
10
1
1,15

3
Віковий стан персоналу, % до 45 років
1,1
75
85
1
1,1

4
Рівень освіти, % з вищою освітою
1,05
52
58
1
1,05

5
Продуктивність праці, тис.грн.
1,2
44,46
50,89
1
1,2

6
Середньофірмаячна оплата праці, грн.
1,25
1,38
1,53
1
1,25


Сума
78,25

Р2 =8,25
B1 =100-(8,25-7)*100/7*(2-1)= 82,14
Таблиця 2.3
Маркетинг
№ п/п
Показники
Вага
Еталон
Підприємство
Р

значення
рейтинг


1
Обсяги поставок на внутрішній ринок, тис.шт.
1,4
16
14
2
2,8

2
Фірмаце в експорті, тис.шт.
1,3
8,2
9,6
1
1,3

3
Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства
1,3
3
2
2
2,6


Сума
46,7

Р3 = 6,7
B1 =100-(6,7-4)*100/4*(2-1)= 32,5
Таблиця 2.4.
Фінанси
№ п/п
Показники
Вага
Еталон
Підприємство
Р

значення
рейтинг


1
Коефіцієнт поточної оцінки
1,1
3
4
1
1,1

2
Коефіцієнт критичної оцінки
1,15
3
2,5
1
1,15

3
Оборот товарно-матеріальних запасів
1,15
4
10,7
2
2,3

4
Строк погашення дебіторської заборгованості
1,1
10
15
2
2,2

5
Оборотність активів
1,1
4
5
1
1,1

6
Прибуток на одного працюючого
1,15
0,7
0,6
2
1,15

7
Виручка на одного працюючого
1,05
71
67
2
2,1

8
Коефіцієнт заборгованості
1,2
0,8
0,5
1
2,2


Сума
913,3

Р4 = 13,3
B1 =100-(13,3-9)*100/9*(2-1)= 52,23
Аналізуючи отримані результати, будуємо „Квадрат потенціалу”